Maak jij tijd vrij voor wat er écht toe doet?

In zijn boek ‘De luie manager; waarom alles BETER WERKT als je MEER TIJD hebt voor de dingen die ERTOE DOEN’ (2018), uitgegeven door Haystack, daagt Martin Waaijer de manager uit te stoppen met zinloze rituelen zodat er weer tijd is voor de dingen die er echt toe doen.
In zijn boek roept Waaijer op tot het creëren van tijd voor reflectie, het ontwikkelen van visie en het bieden van ondersteuning. Hieronder worden deze thema’s kort samengevat.

Tijd voor reflectie
Een goede manager wordt door Waaijer beschreven als een luie manager. ‘Een luie manager heeft het niet druk en heeft geen volle agenda. Hij heeft lak aan de zinloze rituelen waarin veel vergaderingen, voortgangsgesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken ontaarden. Hij heeft tijd voor een goed gesprek en blijft kalm in crisissituaties. Hij besteed alleen tijd aan de dingen die er echt toe doen. Dat betekent dat hij die dingen die zijn medewerkers ook kunnen doen, en zelfs beter, achterwege laat. Hij concentreert zich op de problemen die zonder hem niet aangepakt zouden worden.’

Zorg voor visie
Mensen zoeken zingeving: waarvoor doe ik het? Hiermee wordt niet het salaris bedoeld. Dat is een demotiverende factor. Als je je niet redelijk beloond voelt , word je ontevreden, maar meer loon maakt je niet noodzakelijk tevredener. Hier wordt bedoeld waarvoor je letterlijk je bed uit komt. Een inspirerende visie zorgt voor die zingeving.
Het betrekken van medewerkers bij de visievorming zal bijdragen aan een uitdagende en tegelijkertijd concrete visie die er voor de medewerkers echt toe doet.
De visie wordt uiteindelijk vertaald in operationele doelen. Hierbij is het belangrijk om te leren van de praktijk. Als de realisatie afwijkt van de plannen, dan moet dat leiden tot herbezinning, waarna nieuwe doelen moeten worden opgesteld.

Laat medewerkers hun werk doen
Er zijn drie factoren die medewerkers motiveren en leiden tot betere prestaties en persoonlijke tevredenheid: autonomie, vakmanschap en zingeving.
Autonomie betekent dat medewerkers binnen wederzijds afgesproken randvoorwaaden volledige vrijheid van denken en handelen hebben om hun werk te doen. De manager moet duidelijk zijn over die randvoorwaarden. Deze kunnen gaan over budgetten, uitgaven, bevoegdheden, kwaliteitseisen, contractuele verplichtingen, respecteren van normen en waarden en de mate van ondersteuning door de manager en anderen.

Wees beschikbaar
Goede leiders stralen rust uit en voelen zich echt betrokken bij hun medewerkers. Ze geven medewerkers vertrouwen en feedback. Ze creëren een gevoel van veiligheid, waarbij medewerkers fouten mogen maken, wat leidt tot meer creativiteit en innovatie.
Een goede relatie is tweerichtingsverkeer. Het in elkaars positie kunnen verplaatsen is de basis voor een goed contact. Neem hierbij initiatief en geef het goede voorbeeld.

Lukt het jou tijd vrij te maken voor reflectie, het ontwikkelen van visie en het bieden van ondersteuning?
Waar stop je mee en wat ga je doen om meer tijd vrij te maken voor wat er écht toe doet?

 


..
.

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s