Excelleren in vrijheid

Hoe krijg je meer inzicht ín, en kennis ván de wereld om je heen? De visies van verschillende filosofen kunnen ons hierbij helpen. Zo laat Plato in zijn allegorie van de grot zien hoe we de werkelijke wereld met de ideeënwereld kunnen verbinden.

In zijn boek ‘Excelleren in vrijheid; een recept voor persoonlijke ontwikkeling’ (2018), uitgegeven door De Zwerm Groep, biedt Peter Roemeling handvatten om verder sturing te geven aan je leven.
Aan de hand van verschillende filosofische perspectieven en sprekende voorbeelden onderscheidt hij een zestal ingrediënten voor persoonlijke ontwikkeling: Zelfwaardering, zelfsturing, rolbewustzijn, empathisch vermogen, systematisch denken en praktisch denken. De eerste drie zijn verbonden met de kijk op jezelf. De laatste drie hangen samen met jouw kijk op de wereld om je heen.
Door deze ingrediënten één voor één te onderzoeken leer je op een andere manier kijken en kun je jouw eigen recept voor persoonlijke ontwikkeling samenstellen.

 

Jezelf

Zelfwaardering
Zelfwaardering en het belang dat je hier aan hecht is een eerste ingrediënt voor jouw persoonlijke ontwikkeling.
Leer steeds beter ontdekken wie je bent. Doe dit door jezelf regelmatig de volgende vragen te stellen: Wat denk ik? Wat voel ik? Waar geniet ik van? Wat voelt goed en wat voelt niet goed? Wat motiveert mij?
Te veel zelfwaardering resulteert in de behoefte jezelf centraal te stellen. Te weinig zelfwaardering kan ertoe leiden dat je jouw potentieel niet volledig vervult.

Zelfsturing
Zelfsturing en de prioriteit die je hieraan geeft is een tweede ingrediënt.
Zelfsturing gaat over het vermogen je te richten op de doelen die je jezelf stelt. Het geeft een antwoord op de vraag: Waar wil ik naartoe?
Overwaardering  van zelfsturing leidt tot sterke identificatie met de eigen ambities, toekomstplannen en ingeslagen levensweg. Onderwaardering ervan kan leiden tot gebrek aan initiatief en angst voor de toekomst.

Rolbewustzijn
Rolbewustzijn heeft alles te maken met de belangrijkste rollen die wij vervullen in het leven, de mate waarin we ons bewust zijn van deze rollen en de mate waarin wij ons hiermee identificeren. Rolbewustzijn vormt een derde ingrediënt voor jouw persoonlijke ontwikkeling.
Overwaardering ervan leidt tot een sterke identificatie met de rollen in jouw leven. Je kunt het gevoel krijgen samen te vallen met jouw rollen en onmisbaar te zijn.
Te weinig rolbewustzijn kan leiden tot beperkte betrokkenheid en onvrede.

 

De wereld om je heen

Empatisch vermogen
Empathisch vermogen is het vermogen anderen te zien en te erkennen als unieke individuen. Het zegt iets over de mate waarin jij je betrokken voelt bij anderen, je in kunt leven in hun behoeften en je communicatie daarop af kunt stemmen.
Te veel empathie kan leiden tot de neiging anderen te willen ‘pleasen’. Maar ook in de behoefte om gevoel, intuitie en emotie prioriteit te geven. Te weinig empathie kan leiden tot de neiging anderen te manipuleren in de richting van jouw eigen doelen.

Systematisch denken
Systematisch denken heeft betrekking op je vermogen logica te ontdekken en structuur aan te brengen in de wereld om je heen.
Overwaardering kan resulteren in een wat starre, perfectionistische houding waarin minder ruimte is voor improvisatie of creativiteit. Onderwaardering resulteert in de behoefte om los te komen van gegeven kaders en je autonoom op te stellen.

Praktisch denken
Praktisch denken heeft alles te maken met het inzetten van je gezonde verstand om dingen gedaan te krijgen in de dagelijkse realiteit.
Overwaardering resulteert in een behoefte in te zetten op uitvoering, taken en dingen gedaan krijgen in het hier en nu. Het kan leiden tot ongeduld. Onderwaardering kan resulteren in een afwachtende houding.

Door bovenstaande ingrediënten te onderzoeken ontstaat inzicht in hoe je je verder kunt ontwikkelen en wordt duidelijk hoe je jouw eigen vrijheid beperkt en waar je kracht ligt.

 

Welke ingrediënten zijn belangrijk voor jouw persoonlijke ontwikkeling?

 


..
.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s