Bijdragen aan beweging

Gedragsverandering is mogelijk als we onze opvattingen over onze mogelijkheden onderzoeken en ter discussie stellen. Vaak blijkt dat we nog vastzitten aan oude opvattingen en definities van wie we ‘moeten’ zijn of worden.
Onbewuste normen en waarden en gedragspatronen blijken dan veel meer invloed op ons te hebben dan we willen.

In haar boek ‘Dynamisch coachen: Balans tussen zingeving en resultaat’ (2002), uitgegeven door Aionion Symbolon, biedt Ans Tros handvatten voor coaches die zich verder willen bekwamen in mogelijkheden om mensen in beweging te krijgen.
Ze pleit ervoor om naast het werken met onze ratio, voldoende aandacht te besteden aan irrationele aspecten van ons onbewuste, zodat er voldoende ruimte ontstaat voor zingeving en bezieling.

Coachen
Coachen staat voor het laten ontdekken en vinden van eigen antwoorden. Als coach ben je in een gezamenlijk onderzoek belangeloos en nieuwsgierig aanwezig om dit zoekproces te begeleiden.
In het zoekproces ontstaat ruimte voor inzichten en beelden die kunnen leiden tot heling, afronding en nieuwe perspectieven.
Als coach hoef je vaak niet op zoek naar oorzaken. Het zoeken van oorzaken kost veel tijd en levert vaak wel inzicht maar geen gedragsverandering op.

Vragen in het zoekproces
De belangrijkste vragen in het zoekproces zijn: Op welke wijze houdt de gecoachte zijn of haar probleem in stand? Welke gedrags- of interactiepatronen doen zich keer op keer voor?

Dominante aannames
Elke cultuur kent een aantal ‘dominante aannames’. Dat zijn vanzelfsprekende uitgangspunten, die we soms niet eens meer als zodanig herkennen. We worden ons pas bewust van onze aannames als we in conflict raken met anderen. Of als we op vakantie in verre oorden ervaren dat onze aannames niet overal blijken te kloppen.
Ook in een nieuwe baan komen we snel in aanraking met dominante aannames als we de ‘regels’ overtreden. Voorbeelden zijn: ‘je spreekt je baas niet tegen’, ‘kritiek heb je op de klant, niet op collega’s ’, ‘conflicten negeren we’, ’onze aanpak is de beste’. 

Dominante aannames hebben een grote invloed op ons leven. ‘Alles-is-maakbaar’ en ‘Je verhouden tot wat er is’, zijn twee stromingen van dominante aannames.

‘Alles-is-maakbaar’
Je bent zelf verantwoordelijk voor je geluk
Als je tegenslag ondervindt, moet je er alles aan doen om die op te heffen
Alles is meetbaar
We moeten alles goed kunnen en zowel een goede partner, vader/ moeder zijn en carrière maken
Ziek zijn is falen
Als er een probleem is, moet je op zoek naar de oorzaak
Er is een objectieve werkelijkheid
Met wetenschap (rationaliteit) kun je alles bereiken
Hard werken is goed

‘Je verhouden tot wat er is’
Alles heefteen (diepere) betekenis
Crisis en pijn horen bij het leven
Het antwoord ligt in jezelf
Het is zoals het is
Alles is subjectief
Oorzaak en gevolg zijn niet van belang
Dingen hebben met elkaar te maken
Tijd en ruimte voor jezelf en persoonlijke ontwikkeling zijn belangrijk
Leerprocessen houden nooit op
Er zijn diverse opvattingen over de werkelijkheid
Mensen zijn irrationeel
Zelfkennis is belangrijk
Intuïtie, gevoel en het onbenoembare zijn even belangrijk als andere bronnen van kennis

We kunnen gelijktijdig geloven dat alles maakbaar is en ons verhouden tot wat er is. Zo kunnen we problemen en vraagstukken vanuit verschillende perspectieven onderzoeken. 

Ans Tros introduceert de psychologie van Carl G. Jung om meer grip te krijgen op ons onbewuste. In haar boek noemt zij onderstaande principes voor coaching:

Aansluiting
Maak eerst contact en verwerf vertrouwen door aan te sluiten bij de beleving van de ander.
In het hier-en-nu zijn
Wees alert op de interactie die zich tussen jou en de ander afspeelt en op gebaren, intonatie, en de manier waarop de ander zich uitdrukt. Vaak speelt de vraag ook in het hier-en-nu.
Persoonlijke beleving
Wees nieuwsgierig naar de persoonlijke beleving van de ander. Leef je in in zijn/haar referentiekader. Hier zijn de antwoorden te vinden.
Vrij zijn en vrij blijven
Zorg dat je vrij en neutraal bent en blijft. Laat je niet beïnvloeden om te doen wat de ander (onbewust) van je wil.
Onthechting
Wees alert op (voor)oordelen en beelden. Zet deze om in hypothesen waarover je vragen kunt stellen. Hecht je niet aan de uitkomst, het resultaat of de oplossing.
Integriteit en openheid
Geef eerlijke en gebalanceerde (positieve en negatieve) feedback over gedrag en communicatie.
Gelijkwaardigheid en belangeloosheid
Je bent gelijkwaardig aan de ander. Laat de ander zijn antwoorden en oplossingen vinden, je begeleidt slechts het proces. Jouw belangen zijn ondergeschikt aan de belangen van de ander.
Innerlijke groei en heelwording
Ga ervan uit dat elk mens streeft naar zingeving, innerlijke groei, en integratie van verdrongen delen (heling).
Compensatiegedrag door tegendeel in het onbewuste
Maak gebruik van het feit (volgens Jung) dat elk gedrag wordt gecompenseerd door het tegendeel in het onbewuste. Het onderzoeken van dromen, terugkerende situaties, en de manier waarop de ander naar de wereld kijkt geeft een schat aan mogelijkheden voor persoonlijke groei.

 

Hoe draag jij bij aan beweging?
Welke principes passen bij jou?

 


..
.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s