Persoonlijk meesterschap

Tijdens de tocht van beginneling naar meesterschap ondergaan we ingrijpende veranderingen.
Het meesterschap draait uiteindelijk om evenwicht. Om het zowel kunnen handelen als informatie kunnen verzamelen.

In zijn boek ‘Persoonlijk meesterschap in management; voorbij rationeel management’ (1998), uitgegeven door Academic Service, deelt Robert E. Quinn praktische aanwijzingen voor succesvol leiderschap.

In zijn boek benoemt Quinn de volgende acht rollen die de basis vormen voor succesvol leiderschap:

Producent: nadruk op prestaties.
Bestuurder: planning, coördinatie, doelen stellen, rollen verduidelijken.
Coördinator: coördinatie, besluitvorming, probleemoplossing, discipline, straffen.
Controleur: administratief werk, prestaties controleren, beheersen, informatie verspreiden, interne controle.
Stimulator: conflict managen, interactie bevorderen.
Mentor: motiveren, versterken, trainen, ontwikkelen, erkenning, lof.
Innovator: uitvinden, vernieuwen, transformeren.
Bemiddelaar: contact met buitenwereld, politieke interactie, externe controle.

Volgens Quinn leidt een verkeerde mix tot ineffectief leiderschap:

Chaotisch en meegaand
Het gaat om mensen die bovengemiddeld scoren op de rollen stimulator, mentor, innovator en bemiddelaar en beneden gemiddeld op controleur, coördinator, bestuurder en producent. Er is te weinig oog voor planning en details, en er wordt te snel voor oplossingen gekozen nog voordat helder is wat nu eigenlijk het probleem is.

Irritante regelaars
Irritante regelaars scoren boven het gemiddelde als controleur, coördinator en bestuurder. In de andere rollen scoren ze beneden gemiddeld. Ze worden beschreven als starre mensen die aanpassing verlangen.

Managers die verdrinken in het werk
Het gaat hier om mensen die alleen als producent gemiddeld scoren. Ze scoren laag in alle andere rollen. Deze mensen worden beschreven als geobsedeerd door hun werk, overgevoelig voor kritiek, niet in staat te delegeren, overmatig gericht op details en formeel in contact. Ze menen al het werk zelf te moeten doen.

Onproductieve managers
Deze mensen scoren laag in alle rollen. Ze reageren vaak defensief op vragen of kritiek.

Vaktechnisch incompetente managers
Deze mensen scoren in de buurt van het gemiddelde in de bemiddelaars en producentenrol en laag in de andere rollen. Ze zijn extern gericht, en schieten tekort in managementvaardigheden.

Bezeten controleurs
Deze mensen blinken uit in de controleursrol, in de andere rollen scoren ze beneden gemiddeld.

Warrige oppervlakkige managers
Deze mensen blinken uit in de bemiddelaarsrol en die van innovator, in de andere rollen scoren ze gemiddeld. Deze mensen worden als chaotisch en overmatig tolerant beschreven.

Quinn geeft aan dat een goede mix leidt tot effectief leiderschap:

Vindingrijk en productief
Deze mensen score gemiddeld in de coördinatorrol en onder het gemiddelde in de controleursrol. Wat de andere rollen betreft scoren ze boven het gemiddelde. Ze zijn herkenbaar door hun vindingrijkheid en besteden betrekkelijk weinig aandacht aan details.

Agressief en prestatiegericht
Door deze mensen wordt hoog gescoord op de rollen van controleur, coördinator, bestuurder en producent. Ook in de rol van innovator wordt goed gescoord. In de overige rollen scoren ze gemiddeld of benedengemiddeld. Ze scoren laag in de stimulatorrol. Ze hebben veel kennis en coördinatievaardigheden. Ze zijn enigzins ongevoelig en bureaucratisch.

Vreedzaam en teamgericht
Deze groep scoort gemiddeld in de rol van bemiddelaar en producent en hoger dan gemiddeld in de andere zes rollen. Ze worden als zeer effectief beschouwd en blijven kalm in crisissituaties.

Toegewijd en bezeten
Ze scoren hoog in de rollen van innovator, producent, controleur, en stimulator. Ze komen in de buurt van het gemiddelde in de rol van mentor, bestuurder en coördinator. Ze kenmerken zich door een sterke toewijding waarmee ze hun werk doen.

Open en inschikkelijk
Deze groep scoort het hoogste in de rollen van stimulator, mentor, innovator en bemiddelaar. In de andere rollen scoren ze gemiddeld. Een uitzondering vormt de controleursrol, hierin scoren ze beneden gemiddeld. Deze mensen kenmerken zich door openheid en hebben de neiging te weinig grenzen te stellen.

Meesters
De mensen in deze groep scoren in alle acht rollen boven het gemiddelde.  Ze zijn effectief omdat ze alle rollen spelen.

Het boek van Quinn geeft mij inzicht in de verschillende rollen die de basis vormen voor effectief leiderschap. Ik mis in zijn boek de behoeften van de omgeving. In een omgeving die stabiel is, is ander leiderschap nodig dan in een snel veranderende wereld.
Verder lijkt meesterschap erg gericht op de juiste mix binnen één persoon terwijl meesterschap wat mij betreft ook kan betekenen dat je weet waar jouw kracht ligt, wat jouw beperkingen zijn, en wat je bij anderen in je team moet beleggen.
Elk profiel heeft tenslotte zijn beperking en kan nooit precies de werkelijkheid beschrijven.
Ik vind het daarom wat te voorbarig iemand op basis van persoonlijke kwaliteiten en los van de omgeving te bestempelen als effectief of niet effectief leider.

 

Hoe kun jij verder bouwen aan jouw persoonlijk meesterschap?

 


..
.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s