Baanbrekende ambitieuze ideeën

De belangrijkste doorbraken gaan zelden gepaard met trompetgeschal, rode lopers en overkoepelende organisaties die gretig geld en hulpmiddelen aanreiken.
Doorbraken zijn vaak verrassend breekbaar.

In zijn boek ‘Loonshots: de vier vuistregels voor structurele innovatie’ (2020), uitgegeven door Maven Publishing B.V., laat Safi Bahcall zien hoe baanbrekende innovaties (loonshots) toch gecreëerd en geïmplementeerd kunnen worden.

Aan de hand van een combinatie van natuurkunde en bedrijfskunde geeft hij vier vuistregels die organisaties structureel innovatiever én procuctiever maken.

Faseovergangen 
Het patroon van plotselinge veranderingen in het gedrag van teams en bedrijven lijkt moeilijk te verklaren. Bahcall gebruikt het patroon van faseovergangen om inzicht te geven in deze dynamiek.
Stel je een grote badkuip voor, gevuld met water. Sla met een hamer op het oppervlak. Er spat water op en de hamer gaat door de vloeistof. Verlaag nu de temperatuur totdat het water bevriest. Sla opnieuw en de hamer verbrijzelt het oppervlak.
Dezelfde molecule gedraagt zich in de ene context als een vloeistof en in een andere als een vaste stof.
Hetzelfde geldt voor teams en bedrijven. We kunnen groepen niet verklaren op basis van het gedrag van individuen.

Faseovergangen hebben te maken met strijdende krachten.
Ook mensen die zich verenigen in een team, een bedrijf of een andere groep met een missie creèren tegenstrijdige krachten, zoals bijvoorbeeld belang bij de uitkomst en behoefte aan status.
Bij structuurveranderingen wordt het ene zwakker en het andere sterker. In kleine groepen hebben alle leden direct belang bij de uitkomst van hun projecten. Als teams en bedrijven groeien neemt het belang van de uitkomst af terwijl de behoefte aan de voordelen verbonden aan positie toenemen.

Als we de fasen van organisaties begrijpen, begrijpen we niet alleen waarom teams plotseling omslaan, maar ook hoe we die transitie kunnen beheersen, zoals temperatuur het bevriezen van water beheerst.

Bahcall benoemd de onderstaande vier vuistregels voor structurele innovatie:

Vier vuistregels

Scheid de fasen
Scherm mensen die in de vroege stadia verantwoordelijk zijn voor ideeën waaraan grote risico’s zijn verbonden af van de mensen die verantwoordelijk zijn voor de rest van de organsatie.
Als ideeën in de eerste stadia niet worden beschermd door een sterke cocon, verliezen ze hun levensvatbaarheid. Ze kunnen worden stopgezet of begraven.

Creëer een dynamisch evenwicht
Houd even veel van de mensen die verantwoordelijk zijn voor nieuwe ideeën, als van de mensen die het mogelijk maken de dingen te blijven doen die al gedaan werden.
Zorg voor verbinding, benoem en train voorvechters om de kloof te overbruggen.

Kweek een systeemmindset
Waar de uitkomstmindset zich richt op het resultaat, gaat het bij systeemmindset om het optimaliseren van het proces om tot resultaat te komen.
Blijf hiervoor vragen naar het waarom? Analyseer zowel je mislukkingen als je successen. Analyseer daarbij ook de kwaliteit van je beslissingen.
Een goed resultaat is niet altijd het gevolg van een goede beslissing.
Blijf je besluitvormingsproces verbeteren.

Verhoog het magisch getal
Elke organisatie heeft een kritische omvang, een magisch getal. Als de organisatie groter wordt, slaat het evenwicht om van projectwerk naar politiek. Onder dit getal stimuleren prikkels de medewerkers om samen te werken. Erboven worden carrières belangrijker en doet politiek spel zijn intrede.
Je kunt het magische getal verhogen door het rendement van politiek spel te verminderen. Niet-financiele beloningen in te zetten. En te zorgen voor een goede match van kwaliteit en behoefte van medewerkers met de behoefte van de organisatie.

Voor alle voorvechters van baanbrekende innovatie

Wees op je hoede voor valse mislukkingen.
Ga na of een negatieve uitkomst terug te voeren is op een fout in het idee of op de test? Wat moet je geloven om aan te nemen dat het een fout is? Klopt dat?
Luister nieuwsgierig naar slecht nieuws.
Je verbetert je kans op succes door oprecht nieuwsgierig op zoek te gaan naar de achterliggende reden waarom een belegger bedankt, een partner vertrekt, of een klant de voorkeur geeft aan een van je concurrenten.
Houd oog voor spirit, relaties en tijd.
Verlies niet uit het oog waarom je doet wat je doet. Neem daarvoor regelmatig even afstand van de waan van de dag.
Onze werelden hebben zowel nepgoud als echt goud te bieden. Alleen door jezelf te herinneren aan wat je écht voor ogen staat kun je het onderscheid maken tussen die twee.
De steun die je nodig hebt om de lange tunnel van onmacht en onzekerheid tijdens het innovatieve proces te overleven komt niet van dingen, maar van mensen. Blijven verbonden met de mensen om je heen.
We moeten allemaal verschillende ballen tegelijkertijd in de lucht houden. Wees je bewust welke van rubber en welke van glas zijn, en stel de juiste prioriteiten.

 

Het boek van Bahcall herinnert mij aan het belang van systemisch denken. De omgeving waarin mensen verkeren zijn zeer bepalend voor het gedrag dat mensen laten zien. Te vaak trappen we in de valkuil deze context te vergeten, en maken we mensen persoonlijk verantwoordelijk voor wat ze doen en laten.
Ook voor ideeën is het belangrijk mensen in de juiste omgeving te brengen en deze omgeving te beschermen.
De vier vuistregels bieden mij handvatten om ideeën te ontwikkelen en tot een succes te maken.

 

 

Hoe draag jij bij aan baanbrekende ambitieuze ideeën?
Welke handvatten zijn waardevol voor jou?

 


..
.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s