Herschrijf jouw toekomst

Herken jij de patronen waar je in vast zit, en realiseer je wat dat betekent voor jouw toekomst?

In hun boek ‘The three laws of performance; rewriting the future of your organization and your life’ (2009), uitgegeven door Jossey-Bass, laten Steve Zaffron & Dave Logan het zien dat hoe wij reageren op situaties afhangt van de betekenis en de taal die we hieraan geven. Zolang dit onbewust gebeurt blijven we gevangen in onze patronen.
Als we ons deze patronen bewust worden zijn we in staat andere keuzes te maken en ander gedrag te vertonen.
Toepassing van de drie wetten die Zaffron en Logan in hun boek bespreken stelt je in staat jouw toekomst te herschrijven. Hieronder vind je de samenvatting van de drie wetten:

De eerste wet van performance
Waarom doen mensen wat ze doen?
Vaak nemen we aan dat hoe wij naar de wereld kijken overeen komt met hoe anderen de wereld zien. Dat is echter niet het geval. We zien allemaal iets anders, en geven hier een andere betekenis aan. Hoe we dingen zien hangt af van onze ervaringen in het verleden.
Hoe mensen presteren hangt uiteindelijk samen met hoe ze betekenis geven aan de situaties waarin ze betrokken raken. Hoe ze handelen vloeit hier uit voort.
Taal speelt bij deze betekenisgeving een belangrijke rol. Door ons te realiseren dat we allemaal anders naar de wereld kijken zijn we in staat elkaars perspectief te onderzoeken. Hierdoor kan begrip ontstaan, en wordt het mogelijk ons heden en onze toekomst te veranderen.
Een mooi voorbeeld van betekenisgeving en de richting die woorden geven aan ons gevoel en ons gedrag vind ik de uitspraak bij regen dat het ‘slecht weer’ is. Voor wie is het dan slecht weer? Boeren kunnen er blij mee zijn als het al weken droog is. Als je net naar zee wilde is het misschien een tegenvaller maar als je graag in plassen stampt is het juist weer een meevaller. Als je weer slecht noemt is dat niet zonder gevolgen. Het doet iets met je gevoel en met de manier waarop je naar de wereld kijkt.

De tweede wet van performance
Zoals we in het voorbeeld zagen kleurt de taal die je gebruikt jouw ervaring.
Taal is slechts een deel van onze communicatie. Een ander deel van wat we communiceren blijft ongezegd en vaak ook onbewust.
Met onze communicatie kunnen we patronen uitlokken en in stand houden.
Het is belangrijk om je te realiseren dat elk patroon vaste rituelen en zowel kosten als baten kent.
Als iemand bijvoorbeeld steeds te laat is, kan dit een patroon vormen dat bij de ander ergernis oproept. Dit kan er toe leiden dat de ander zich niet gezien en gehoord voelt. De kosten kunnen bestaan uit het verslechteren van de relatie. De baten kunnen bestaan uit het je beter voelen dan de ander die te laat komt. Als dit patroon onbesproken blijft kan het er verder inslijten.
Door te zoeken naar wat ongezegd is en door hier woorden aan te geven, ontstaan nieuwe mogelijkheden om oude patronen zichtbaar te maken en te doorbreken.

De derde wet van performance
De derde wet heeft betrekking op onze toekomst: Waar deze vandaan komt, wat hier aan bijdraagt en hoe we deze kunnen herschrijven.
Hoe we onze toekomst ervaren wordt zichtbaar in de volgende vraag: Maakt geld gelukkig? De meeste mensen zullen nee zeggen, maar het antwoord is ingewikkelder.
Stel je voor dat je verwacht het komende jaar meer te gaan verdienen en dit gebeurt niet. Dit geeft een ander gevoel dan als je minder verwacht te gaan verdienen, en dit gebeurt niet. Geld maakt hierin niet gelukkig, maar de verwachting die wel of niet uitkomt.
Mensen leven in een toekomst die ze verwachten en niet in de toekomst die zich daadwerkelijk ontwikkelt. Hierdoor ontstaat meer van hetzelfde en worden mogelijkheden geblokkeerd. Toekomst wordt daarmee meer van wat al geweest is.
Toekomstgerichte taal doorbreekt wat we verwachten en verandert de wijze waarop mensen naar hun toekomst kijken.
We kunnen onze toekomst herschrijven door ons eerst te realiseren dat wat ons beperkt niet de feiten zijn, maar de taal en de betekenis die we hieraan geven.
Daarna kunnen we ons afvragen of we echt meer van het zelfde willen.
Er ontstaat ruimte als we ons realiseren dat we verantwoordelijk zijn voor de wijze waarop wij bijdragen aan onze toekomst. En als we zien dat we welliswaar de feiten niet kunnen veranderen, maar wel een ander verhaal over onze toekomst kunnen vertellen.  En we hier naar kunnen handelen.

 

Welk verhaal vertel je over jouw toekomst?
Kun je een inspirerender verhaal vertellen dat je meer ruimte biedt?

 


..
.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s