Gebruiksaanwijzing voor je brein (2)

Deel 3 (2) van Hallo ik, wie ben jij?

.

.

Inspiratie 11

De kracht van een dwalend brein

.

Een afdwalend brein heeft een slechte reputatie. Die slechte reputatie is gedeeltelijk terecht. Als we willen focussen, kan dagdromen onze productiviteit verstoren. Dagdromen is wel zeer effectief als we problemen willen oplossen, creatiever willen denken of brainstormen over nieuwe ideeën of als we energie willen bijtanken.

In zijn boek ‘Hyperfocus; hoe je productiever en creatiever wordt in een wereld vol afleiding ’ gaat Chris Bailey in op de waarde van snipperfocus; het afdwalen van ons brein.

Snipperfocus
Bailey maakt het volgende onderscheid tussen hyperfocus en snipperfocus: Bij hyperfocus richt je je aandacht naar buiten, bij snipperfocus naar binnen. Hyperfocus is de productiefste modus van het brein, snipperfocus de creatiefste. Snipperfocus biedt je de kans om:

Voornemens en plannen formuleren
Het is onmogelijk om voornemens te formuleren als je volledig opgaat in het nu. Als je rust, gaat je brein automatisch toekomstplannen maken; daar hoef je het alleen tijd voor te gunnen.

Creativiteit voeden
Deze modus helpt je om oude ideeën met elkaar te verbinden en nieuwe te creëren. Hoe meer creativiteit je baan of project van je vraagt, des te belangrijker het is dat je snipperfocus doelbewust inschakelt. Pauzes tussen bezigheden zijn net zo belangrijk als de bezigheden zelf.

Je batterij opladen
Focussen kost veel energie, snipperfocus vult je voorraad aan. Wanneer laad jij je batterij weer op?
Signalen die je laten weten dat je energievoorraad zijn einde nadert zijn: Je gaat vaak heen en weer tussen bezigheden en kunt niet lang gefocust blijven op één ding. Je verliest grip op je voornemens en werkt reactiever. Je hebt meer tijd nodig voor je werkzaamheden. Je kiest voor minder belangrijk werk dat minder energie vereist. Je glijdt voortdurend weg in snipperfocus.

Verfrissende onderbrekingen
Een verfrissende onderbreking voldoet aan de volgende drie voorwaarden: Het is vertrouwd en vergt weinig inspanning. Het is iets wat je echt wilt doen. Het is geen verplichting.
.

Ken jij de kracht van jouw afdwalende brein?

.

.

Inspiratie 12

Ons onbewuste gedrag

.

In zijn boek ‘Het verborgen brein: hoe het onbewuste ons gedrag bepaalt’, laat John Bargh zien hoe het onbewuste elk aspect van ons gedrag beïnvloedt. Inzicht in ons brein helpt ons onze doelen te behalen door betere keuzes te maken.

Ons verleden, ons heden en onze toekomst hebben ongemerkt invloed op ons gedrag en onze keuzes. Ze hebben zonder het te weten invloed op wat we wel en niet aangenaam vinden. Ervaringen werken door van de ene op de andere situatie en beïnvloeden ons later zonder dat we dit beseffen.
We bootsen van nature na wat anderen doen en worden net als bij een gewoon koutje ‘besmet’ met hun emoties en gedragingen. We gaan zelfs meer roken en drinken doordat we dit mensen op televisie zien doen.

Tijdelijke doelen en behoeften kleuren wie en wat we mogen en niet mogen, waar we aandacht aan schenken en wat we ons later herinneren. Net onder de oppervlakte zijn er veel verschillende onbewuste invloeden aan het werk waar we niet direct invloed op hebben. Dit roept verschillende vragen op: Hoe krijg ik grip op deze onbewuste invloeden of ben ik hieraan overgeleverd? Gelukkig kun je bewuste processen inzetten om ongewenste onbewuste invloeden teniet te doen of in toom te houden, maar je kunt ook een beroep doen op onbewuste mechanismen wanneer de gebruikelijke bewuste methoden de klus niet kunnen klaren.

Je gedachten doen ertoe
Je hebt een ‘vrije wil’. Deze is niet zo volledig en almachtig als je misschien denkt. Van veel invloeden op ons gedrag zijn we ons niet bewust, en die hebben we dus ook niet onder controle. Het zien en het je meer bewust zijn van deze verborgen invloeden is de eerste stap naar het beheersen ervan, of het kunnen gebruiken ervan in jouw eigen voordeel. Door te doen alsof ze niet bestaan en vol te houden dat je een totaal vrije wil en de volledige controle hebt, loop je iets mis.

Vergroot jouw vrije wil door erkenning dat je niet geheel vrij bent
De erkenning dat je geen volledig vrije wil hebt en geen volledig bewuste controle, vergroot de mate van vrije wil en controle die je werkelijk hebt. Wie blijft volhouden dat hij niet wordt beïnvloed door reclames en pogingen van anderen om hem te overtuigen, heeft juist de meeste kans door anderen te worden beheerst.
Door de werking van verborgen invloeden te erkennen, heb je een kans hieraan iets te doen, om echte controle te herwinnen die je eerder eigenlijk niet had. Door de controle over te dragen aan ons onderbewuste worden we beter in staat bewuste doelen te vervullen. Doeltreffend inzetten van onderbewuste werkt beter dan wilskracht en inspanning

De doeltreffendste controle over jezelf verkrijg je niet door wilskracht en inspanning om impulsen en ongewenste gedragingen te onderdrukken. Controle is het resultaat van het doeltreffend aanwenden van de onbewuste krachten van het brein die veel gemakkelijker die zelfcontrole voor je regelen. Door ons brein af te stemmen op wat we willen, kunnen we onze gezondheid, onze mentale rust, onze carrière en onze relaties drastisch verbeteren.
Een belangrijke reden waarom mensen hun goede bedoelingen niet nakomen, is dat ze eenvoudigweg vergeten wat ze van plan waren. Door een concreet plan te maken en daarbij te bedenken waar je wanneer wat op welke manier gaat doen, verhoog je de kans om jouw beoogde doelen te behalen.

Verder kunnen we onze kans van slagen verhogen door het veranderen van onze omgeving. We kunnen prikkels en gelegenheden verwijderen die onze slechte gewoonten ondersteunen.

Het ontwikkelen van nieuwe gewoonten is nodig om de resultaten te behalen die je voor ogen hebt. Een nieuwe gewoonte kun je het beste ontwikkelen door deze te koppelen aan een vaste plaats en tijd. Als je bijvoorbeeld meer wilt gaan bewegen kun je je voornemen elke dag een wandeling te maken zodra je thuiskomt van jouw werk. Je kunt dit voornemen koppelen aan het moment dat je op de oprit uit de auto stapt. Of misschien koppel je jouw voornemen aan het moment dat je de voordeur geopend hebt waarna je direct jouw sportkleding en hardloopschoenen aantrekt om te gaan lopen.

Kleine stappen zullen zo tot grotere en betere dingen leiden.
.

Lukt het om jouw ‘vrije wil’ optimaal in te zetten?
Welke voornemens en gewoonten helpen hierbij?

.

.

Inspiratie 13

Geheugen: Over werking en onderhoud

.

We gebruiken het elke dag, maar niemand weet precies hoe het werkt en waar het zich bevindt. We beschouwen ons geheugen als een vanzelfsprekendheid en vergeten dat het net zo goed onderhouden moet worden als de rest van ons lichaam.

In zijn boek ‘De geheimen van ons geheugen; Over herinneren en vergeten en het trainen van een superbrein’ ontrafelt Boris Nikolai Konrad de werking van ons geheugen en laat hij zien waartoe het in staat is en wat je moet doen om het gezond te houden.

Voor ons geheugen gebruiken we vaak het beeld van een computer. Dit beeld komt maar voor een deel overeen met de werkelijkheid. Opslaan in ons geheugen is niet hetzelfde als opslaan in een computer. Activering van ons geheugen betekent altijd verandering, aanpassing en interpretatie. Een delete-functie kent het geheugen niet en evenmin de mogelijkheden om informatie veilig op te slaan.

Ons geheugen is vanuit de evolutie niet geconstrueerd om te leven met een overvloed aan data, met jarenlang studeren of zelfs alleen maar voor inzet van het schrift.

Ons brein verschilt nauwelijks van dat van de jagers-verzamelaars van een paar duizend jaar geleden.

Hoewel ons geheugen zich weet aan te passen schieten onze geheugensystemen tekort om vakkennis, complexe gegevens, namen of zelfs hele lezingen en boeken te onthouden.

Geheugen
Konrad onderscheidt het ultrakorte-, korte- en langetermijngeheugen:

Ultrakortetermijngeheugen
Het ultrakortetermijngeheugen wordt ook wel het ‘zintuiglijke geheugen’ genoemd. Ons geheugen houdt de indrukken die wij met onze zintuigen opdoen maar een fractie van een seconde vast. Het zintuiglijk geheugen filtert uit wat er verder wordt verwerkt.

Kortetermijngeheugen
In het kortetermijngeheugen belandt vervolgens maar een fractie van de inhoud die door de zintuigen werd opgenomen. En bovendien alles wat we uit ons langetermijngeheugen ophalen om erover na te denken. Alles wat we actief bewerken. Dit kortetermijngeheugen wordt ook wel werkgeheugen genoemd.
Kort betekent zo’n twintig tot dertig seconden bewaartijd. Elk nieuw binnenkomend gegeven verdringt daarbij de al aanwezige informatie.
Niet alleen vanwege de korte duur is het kortetermijngeheugen begrensd, er past ook weinig in. Ongeveer zeven cijfers bijvoorbeeld.

Langetermijngeheugen
De bij het kortetermijngeheugen horende processen leiden tot een kortdurende verbetering in de communicatie tussen de afzonderlijke hersencellen. Bij het langetermijngeheugen worden juist nieuwe fysieke verbindingen gevormd of bestaande verder uitgebouwd.
Door herhaling van prikkels ontstaan nieuwe geheugenwegen. Veelvuldig herhalen zorgt dat we voor lange tijd opslaan. Het langetermijngeheugen bestaat uit verschillende geheugensystemen.

Geheugensystemen

Declaratief geheugen: Van dit deel van ons geheugen zijn we ons bewust. We kunnen het beschrijven en uitleggen. Het gaat vooral om feiten, informatie die je direct naar boven kunt halen.
Procedureel geheugen: Bij het procedureel geheugen gaat het om vaardigheden en het juiste verloop van handelingen.
Autobiografisch geheugen: Het autobiografisch geheugen is de opslagplaats voor alle herinneringen aan ons leven.
Prospectief geheugen: Het prospectief geheugen stelt ons in staat om op de juiste tijd over de juiste informatie te beschikken. Onze interne klok functioneert helaas niet als wekker. Daarom zijn externe hulpmiddelen zoals lijstjes en kalenders de beste manier om ons prospectieve geheugen te helpen.

Waar vinden we ons geheugen?
Ons geheugen is verdeeld over het hele brein. Ook een losse herinnering heeft geen speciale plek. Als we ons een bepaalde gebeurtenis herinneren, wordt die altijd gereconstrueerd. Losse elementen die in afzonderlijke of in samenspel met verschillende neuronen gecodeerd zitten, worden voor een herinnering bij elkaar gebracht. Onze opslagcapaciteit voor wat we meegemaakt en gezien hebben, is heel groot. We kunnen geheugentechnieken inschakelen bij andere gegevens die we willen onthouden.

Geheugentraining
Hersenen laten zich niet trainen zoals spieren. Om spieren te versterken moet eenzelfde oefening steeds herhaald worden. Het brein kan wel getraind worden als een netwerk van zenuwcellen. Een goede verbinding in het brein kan al met één goed idee of één aangeleerde denktechniek worden aangelegd.
Pas door regelmatig gebruik wordt zo’n zenuwverbinding een ‘zenuwsnelweg’. Voor een geheugenprestatie zijn niet alleen informatieopname en tijdsinvestering relevant. Je kunt informatie beter opnemen door het zinvol te coderen (verknopen met al aanwezige kennis). Ten tweede het bewust, reflecterend oefenen en ten derde ophaal structureren. Voor het lezen en leren van vakliteratuur is het bijvoorbeeld een goede methode om eerst de inhoudsopgave te lezen, daarna de illustraties en tussenkoppen te bekijken en dan pas met lezen te beginnen. Dat zorgt ervoor dat we via de zo gecreëerde structuur beter grip op de inhoud krijgen.

Wat heeft je brein nodig?
In de allereerste plaats zuurstof. Als er te weinig zuurstof in onze hersenen komt merken we dat al binnen een paar seconden. Als de doorbloeding van het brein stopt, zijn we uiterlijk binnen tien minuten dood.
De zuurstof komt via het bloed in onze hersenen. Om dat goed te laten stromen, hebben we genoeg water nodig. Het is daarom belangrijk genoeg te drinken.
Verder heeft ons lichaam energie nodig. Hoewel ons brein maar 2% van ons lichaamsgewicht uitmaakt, legt het toch een beslag van 20% op onze totale energiebehoefte. Glucose is de voornaamste energieleverancier.
Omdat ons brein geen energie kan opslaan, mag het ontbijt niet ontbreken.
Omega 3 -vetzuren vooral docosahexaeenzuur (DHA) zijn tenslotte belangrijke bouwstenen voor onze hersenen.

Door meer inzicht in de werking en het onderhoud van ons geheugen kunnen we hier beter in investeren.
.

Wat doe jij voor het onderhoud van jouw geheugen?

.

Inhoudsopgave, lees verder … Deel 3 (3) : Gebruiksaanwijzing voor je brein

.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9


..
.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s