Hoe kijk je naar de wereld?(2)

.

Inspiratie 28:

Over herkennen van betekenis

.

Omstandigheden zijn bepalend voor de wijze waarop iemand opgroeit en voor wat hij meekrijgt: mensen staan in wisselwerking met hun omgeving. Dit bepaalt wat je waarneemt, hoe je leest, tv kijkt en hoe je mensen in jouw omgeving beoordeelt.

Wim van Dinten laat in zijn boek ‘Met gevoel voor realiteit; over herkennen van betekenis bij organiseren’ zien wat er in onze tijd gebeurt. Waarom dingen in organisaties soms zomaar lukken en hoe problemen ontstaan. Hij laat zien hoe we toegegroeid zijn naar een situatie waarin we vaak negeren wat er voor anderen toe doet, en welke effecten dit heeft op onze samenleving.

Van Dinten beschrijft in zijn boek een vraag van een beleidsmedewerker die de kern weergeeft van herkennen van betekenis:

De brugwachter

Tijdens een training legde een beleidsmedewerker het volgende voor: Hij vond dat mensen zo inflexibel zijn. Hij vertelde over een brugwachter in een noordelijke provincie die werd gevraagd zijn werkplek te verlaten om bij een brug, 5 kilometer verderop, te gaan werken. Hij kon daar via tv-schermen en afstandsbediening meerdere bruggen bedienen, waaronder zijn eigen brug. De man weigerde. Hij wilde niet weg.

De beleidsmedewerker vroeg wat hij aan de inflexibiliteit van deze man kon doen. Hierop werd hem gevraagd wat een brugwachter voor hem betekende.

Hij antwoordde door te vertellen wat een brugwachter doet: het is iemand die een taak heeft. Hij kijkt of er een boot aankomt om, indien nodig, de brug te openen binnen een daarvoor bedachte tijd. Hij doet dat zo veilig mogelijk door te kijken of er mensen zijn die de brug over willen. Hij zet lichten op rood en doet bomen omlaag. Hij bedient de brug. Als de boot is gepasseerd doet hij de brug omlaag, de bomen omhoog en zet de lichten op groen. Dan wacht hij weer tot hij in actie moet komen.

De beleidsmedewerker werd gevraagd of er nog meer zou kunnen zijn. Na enig nadenken zei hij dat dit het wel was.

Hij dacht in functionaliteiten en nam ook alleen functies waar.

Vervolgens werd er doorgevraagd: hoe ziet de plek eruit waar de brug ligt? Is het een landelijke omgeving waar iedereen elkaar kent? Dat bleek te kloppen.

Mogelijk ziet het er voor de brugwachter heel anders uit. Met het bedienen van de brug regelt hij een locatie. Hij kent de mensen die passeren. Hij is met hen verbonden en kent hun patronen. Kinderen groeten hem en vertellen wat ze meemaken. Ouderen komen een praatje maken. Hij geeft aanwijzingen aan toeristen. De brug is een middel om zich met de mensen te verbinden en iets voor hen te betekenen. De mensen waarderen hun brugwachter en hij vindt die waardering belangrijk. Hij voelt zich betrokken bij die mensen, bij zijn omgeving.

Je ziet waarvoor je aandacht hebt. Hierdoor kun je missen wat er voor een ander toe doet. Als je je hier bewust van bent kun je kiezen voor wat voor jou van betekenis is.

.

Wat doet er voor jou werkelijk toe?

..

.

Inspiratie 29:

Erbij horen en alleen durven staan

.

In haar boek ‘Verlangen naar verbinding: Er echt bij horen en de moed om alleen te staan’, geeft Brené Brown inzicht in wat het betekent om er echt bij te horen in een tijd van toenemende tegenstellingen.
Er echt bij horen is niet iets waarover we onderhandelen of wat we samen met anderen bereiken. Erbij horen vraagt niet van ons dat we veranderen wie we zijn. Het vraagt juist van ons dat we zijn wie we zijn.

Erbij horen
Erbij horen betekent dat je ergens graag wilt zijn en dat de anderen jou er ook graag bij willen hebben. Als je je aanpast ben je ergens waar je wilt zijn, maar waar het de anderen niet uitmaakt of jij er wel of niet bij bent.

Erbij horen is geaccepteerd worden om wie je bent. Als je je aanpast word je geaccepteerd omdat je hetzelfde bent als de rest. Als ik mezelf mag zijn, dan hoor ik erbij. Als ik net zo moet zijn als jij dan pas ik me aan.
Brené Brown beschrijft dat er echt bij horen niet passief is. Het is niet het erbij horen dat ontstaat als je gewoon lid wordt van een groep. Het is niet je aanpassen of ‘doen alsof’ of compromissen sluiten omdat het veiliger is. Ze benoemt dat het een gewoonte is die vraagt dat we ons kwetsbaar opstellen, dat het ongemakkelijk wordt en dat we leren aanwezig te zijn bij mensen zonder op te offeren wie we zelf zijn. Dit vraagt veel vertrouwen en moed.

Hieronder vind je kort samengevat wat Brené Brown onder vertrouwen en moed verstaat:

Vertrouwen in anderen

Grenzen
Jij respecteert mijn grenzen en als je niet weet wat oké is en wat niet, dan vraag je dat. Je bent bereid nee te zeggen.
Betrouwbaarheid
Je doet wat je zegt. Dat betekent dat je je bewust blijft van je vaardigheden en beperkingen, zodat je niet te veel belooft en in staat bent te leveren wat je hebt beloofd en de verschillende prioriteiten tegen elkaar af te wegen.
Verantwoordelijkheid
Je ziet je eigen fouten onder ogen, biedt je excuses aan en maakt het goed.
Vertrouwelijkheid
Je deelt geen informatie of ervaringen die je voor je moet houden. Het is nodig dat ik weet dat de dingen die ik jou in vertrouwen heb verteld niet worden doorverteld, en dat jij geen informatie over andere mensen met mij deelt die vertrouwelijk zou moeten blijven.
Integriteit
Je kiest voor moed boven gemak. je kiest voor wat juist is boven wat leuk, snel of gemakkelijk is. En je kiest er voor waarden en normen in praktijk te brengen in plaats van die alleen met de mond te belijden.
Niet oordelen
Ik kan vragen om wat ik nodig heb en jij kunt vragen om wat jij nodig hebt. We kunnen zonder oordeel praten over wat we voelen.
Ruimhartigheid
Je geeft de ruimhartigst denkbare interpretatie aan de bedoelingen, woorden en daden van anderen.

Vertrouwen in jezelf

Grenzen
Heb ik mijn grenzen gerespecteerd? Ben ik duidelijk geweest over wat voor mij oké is en wat niet?
Betrouwbaarheid
Ben ik betrouwbaar geweest? Heb ik gedaan wat ik zei?
Verantwoordelijkheid
Heb ik mijn verantwoordelijkheid op me genomen?
Vertrouwelijkheid
Heb ik de vertrouwelijkheid gerespecteerd en dingen gepast gedeeld?
Integriteit
Heb ik integer gehandeld?
Niet oordelen
Heb ik gevraagd om wat ik nodig had? Ben ik niet-oordelend geweest over het feit dat ik hulp nodig had?
Ruimhartigheid
Ben ik ruimhartig geweest tegenover mezelf?

Moed
De moed die vereist is om te ervaren wat het is om er echt bij te horen, gaat over muren afbreken, onze ideologische bunkers verlaten en leven vanuit ons hart in plaats van leven vanuit pijn. We kunnen niet verwachten dat het pad al voor ons gebaand is. We moeten allemaal onze eigen weg zien te vinden. Dit is niet altijd leuk en voelt soms zeer ongemakkelijk.
Het gaat om doelbewust samen zijn met mensen die anders zijn dan wij. Om leren luisteren, lastige gesprekken voeren, naar vreugde zoeken, pijn delen en eerder nieuwsgierig dan defensief zijn, en allemaal terwijl we momenten van saamhorigheid zoeken.

.

Lukt het jou er echt bij te horen?
Durf je waar nodig alleen te staan?
Wat heb je nu nodig?

.

.

Inspiratie 30:

Van jezelf overwinnen naar samen winnen

.

De intuïtieve geest is een heilig geschenk en de rationele geest een trouwe dienaar.
We hebben een wereld gecreëerd waarin de dienaar wordt geëeerd en het geschenk wordt vergeten.

Albert Einstein

.

Wij leven in onbalans, veel meer en veel vaker dan we beseffen. Organisaties worstelen met hun wendbaarheid en slagkracht. Wij verkeren in een staat van ‘modern overleven’.

In zijn boek ‘Business aikido; succesvol zijn dankzij krachtige principes uit de japanse krijgskunst’, laat Peter Hoogeveen zien dat de krachtige principes van aikido goed toepasbaar zijn op de werkvloer.

Hij vertelt hoe aikido kan helpen om als mens krachtiger te staan en als team of organisatie beter te presteren.

Factoren die onbalans veroorzaken

Te veel ratio, te weinig gevoel
We leunen te veel en te eenzijdig op onze ratio. Daardoor zetten we slechts een deel van ons potentieel in.
Verdeeldheid
We verliezen kracht doordat we zijn verdeeld in strijd met onszelf en anderen.
Compensatatiegedrag
We zijn ons niet bewust van (de mate) van onze onbalans, vervallen in compensatiegedrag en richten daarmee onze energie op de verkeerde dingen.
Inhouden
Zolang het ons niet echt raakt komen we niet snel in actie. Feitelijk doen we daardoor niet echt mee. We komen te vaak pas in actie als we er zelf last van ondervinden of als we er eenvoudig beter van kunnen worden.
Aansteken
Gedrag is aanstekelijk. We dragen onze spanning over op anderen. Zo vergroten we de collectieve onbalans.

Acht aikidoprincipes

Accepteer de situatie zoals die is
Door de feitelijke situatie te accepteren zoals die is begin je al wat te ontspannen. Je roeit niet langer tegen de stroom in maar laat je er juist door meevoeren. Daardoor kun je direct veel beter waarnemen en lijkt het alsof je in dezelfde situatie veel meer tijd en ruimte hebt.
Wees aanwezig in het moment
Het enige moment waarop we invloed hebben, is het nu. De sleutel ligt in aandachtig handelen. Doe wat je doet met de verwondering alsof je het voor de allereerste keer doet.
Ontspan je volledig
Ontspannen zijn we sensitiever, ontvankelijker, flexibeler, sneller, energieker, aantrekkelijker en veel minder kwetsbaar.
Doe alles vanuit je centrum
Je centrum is je fysieke balanspunt. Door je hiervan bewust te zijn ervaar je rust, ruimte en evenwicht. Je overziet het geheel en staat meer open voor de omgeving, zonder dat je jezelf daarin verliest. Onwillekeurig gaat je omgeving zich dan op jou richten en veel meer rekening met je houden.
Ga aandachtig met anderen om
Iedereen wil gezien worden, ook al verschillen we soms van mening. Door iemand eerst oprecht te zien, te horen en te begrijpen geef je een groot cadeau. Zo voorkom je weerstand, los je vooroordelen op en versterk je relaties.
Blijf in beweging
Van nature zijn we in beweging. Door stil te staan gaan we tegen onze natuur in met onbalans als gevolg. Doorstarten vanuit beweging is veel makkelijker dan opnieuw starten vanuit stilstand. Je bent wendbaarder en sneller en je ziet meer mogelijkheden.
Streef in alles eenheid na
Verdeeldheid leidt tot krachtsverlies. Aan eenheid ontlenen we kracht. Er gaat dan geen energie verloren aan innerlijke strijd waardoor we moeiteloos kunnen versnellen en excelleren.
Weet wat je wilt bijdragen aan het grote geheel
Dankzij een eigen koers is het in hectische, onoverzichtelijke situaties makkelijker om beslissingen te nemen en bij jezelf te blijven. Je bent minder snel geneigd te ‘leunen’ op factoren buiten jezelf.

Dankzij deze principes kun je met minder moeite veel meer bereiken.
.

Welke principes kunnen jou helpen jezelf te overwinnen?
Wat helpt jou samen te winnen?

.

.

Inspiratie 31:

Vrolijkheid: De kracht van onze omgeving

.

Als we zoeken naar meer vrolijkheid in ons leven overschatten wat we zelf kunnen doen, en onderschatten we wat de kracht van onze omgeving is.
We zien onze omgeving maar al te vaak als een soort decor, een passieve achtergrond voor onze dagelijkse activiteiten. Toch biedt je omgeving allerlei mogelijkheden om inspiratie, verwondering en blijdschap op te doen.

Ingrid Fetell Lee stelt je met haar boek ‘Vrolijkheid; de verrassende kracht van alledaagse dingen om plezier en geluk te creëren’ in staat om meer van die mogelijkheden te herkennen en ermee aan de slag te gaan.
Haar boek gaat niet over de zoektocht naar blijdschap in allerlei verre uithoeken van de wereld, maar over gelukkiger worden op de plek waar je al bent.

Er ligt een vrolijke wereld voor het grijpen. Het enige wat ervoor nodig is, is openstaan voor het vrolijks om je heen. Jouw omgeving speelt hierin een belangrijke rol.

Hoe vrolijk is jouw omgeving?
Hoe vaak lach je? Wanneer heb je je voor het laatst ongeremd blij gevoeld?
Welke emoties gaan er door je heen als je thuis komt? Welk gevoel roepen de kamers in je huis bij je op?
Hoe belangrijk is vrolijkheid voor jou, je levenspartner of je gezin?
Wie zijn de vrolijkste mensen in je leven? Hoe vaak zie je ze?
Hoe vaak wordt je blij van de dingen die je doet?
Wat voor activiteiten maken je vrolijk? Hoe vaak doe je die? Kun je die activiteiten thuis of in de buurt doen? Hoe blij word je van het dorp of de stad waar je woont? En van de buurt waar je woont?
Wat zijn jouw vrolijkste plekken? Liggen die in een straal van 10 kilometer van je huis? Wanneer ben je het laatst op een van die plekken geweest?

Anne Frank schreef: ‘Wat geweldig dat niemand ook maar één moment hoeft te wachten met het verbeteren van de wereld’.
Iets creëren is zo’n optimistische handeling, dat geldt ook zeer voor het zorgen voor meer vrolijkheid.
Stap voor stap beschik je over de kennis, de middelen en een groeiend netwerk van ‘vrolijkmakers’.

In onze samenleving zijn we eraan gewend geraakt om de volledige verantwoordelijkheid bij het individu te leggen: ‘Jíj bent verantwoordelijk voor jóuw leven’. De kracht van de omgeving wordt vaak vergeten.

Als je je gevoel wilt beïnvloeden zijn er zowel kansen in, als buiten jezelf. Laten we deze mogelijkheden vooral niet aan ons voorbij gaan! Het gaat daarbij om kleine dingen: Breng meer vrolijke kleuren aan in je huis en zet op plekken waar je veel komt een voorwerp of foto neer waar je vrolijk van wordt.

.

Biedt jouw omgeving vrolijkheid?

.

.

Oefening 1

Doen

Neem een project of taak die moet gebeuren maar die je al een tijdje voor je uit schuift.
Een presentatie die je volgende maand moet geven. Een droom die je koestert om een toneelcursus te volgen. Het uitproberen van een nieuwe sport. 
In plaats van die taak blijven uitstellen, zet je vandaag een hele kleine stap in de gewenste richting.
De stap moet klein genoeg zijn zodat je hem niet langer uitstelt.

Je leest een aantal presentatie tips om je zelfvertrouwen te vergroten.
Je bekijkt de mogelijkheden in jouw regio om een cursus te volgen.
Je doet onderzoek naar die sport die je wilt beoefenen.

Als je een stapje verder wilt gaan kun je een eerste concrete stap zetten vandaag. Een eerste deel van de presentatie op papier zetten, een proefles reserveren, een afspraak inplannen met een trainer.

Door je verlamming op te heffen en in beweging te komen kun je je zelfvertrouwen stap voor stap vergroten. Ga iets doen en bewijs stap voor stap aan jezelf dat je het kunt.
In kleine stappen kun je obstakels overwinnen en je zelfvertrouwen laten toenemen. Het enige wat je hoeft te doen is je doel voor ogen houden en steeds kleine stapjes blijven zetten.

.

.

Oefening 2

Herschrijf je beperkende verhalen

Niemand is perfect en we hebben allemaal beperkingen. Echter laat je de angst voor die beperkingen jezelf niet tegenhouden. Herschrijf de beperkende verhalen die jij jezelf vertelt. Op elk moment kunnen we onze bekende beperkingen gebruiken als bewijs dat we ‘iets niet kunnen’, of we kunnen ze omvormen naar een nieuw verhaal. Zoals: ‘Zelfs als ik dit nu niet kan doen, ben ik bereid om te oefenen en te leren’.

.

Oefening 3

Meer vrolijkheid in jouw leven

Maak jouw eigen vrolijkheidsdagboek en schrijf hier elke dag iets in.
Noteer de dingen waar je in het dagelijks leven vrolijk van wordt. Denk aan de keren waarop je glimlacht, en de keren dat je je opeens bewust bent dat je je prettig voelt. Noteer waar je was. Met wie? Wat deed je? Welke dingen zag je, hoorde je, rook je, of proefde je.

Ga na wat je vrolijk maakt
Welke verschillende bronnen van vrolijkheid zijn er in je leven? Je kunt hierbij denken aan plekken, mensen, spullen en activiteiten. Gebruik hierbij jouw dagboek.

Er zijn bronnen waar je op dát moment vrolijk van wordt, maar die op de lange termijn een negatieve uitwerking hebben op je geluk. Je kunt daarbij denken aan eten van zoetigheid, televisiekijken, drinken, winkelen enzovoort.
Zet een minteken bij de dingen die je met mate wilt doen, en een kruis bij de dingen die je liever helemaal wilt vermijden.

Wat zijn spelbrekers?
Van welke plekken, spullen en activiteiten word je niet vrolijk?
Meer of juist minder?
Welke dingen zou je meer in je leven willen en wat zou minder mogen?

Van inspiratie naar actie
Hoe kan jouw omgeving bijdragen aan vrolijkheid? Wat ga je doen? Neem hiervoor de tijd.
Probeer te genieten van jouw ontdekkingsreis naar meer vrolijkheid in je leven.

 .

Inhoudsopgave,  volgende week volgt Deel 6 (1): Persoonlijk leiderschap

0 1 4 5 6 7 8 9 10


..
.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s