Persoonlijk leiderschap (3)

.

Inspiratie 40:

Wordt een betere voorspeller

.

Veel van onze beslissingen worden gestuurd door verwachtingen over de toekomst.
Of je nu beleidsmedewerker bent, op de beurs handelt, een product wil lanceren of een carièreswitch overweegt, je doet voorspellingen. Het probleem is dat we er helaas niet goed in zijn.

In hun boek ‘Super voorspellers; Goed voorspellen is een manier van denken en iedereen kan het leren’, laten Philip Tetlock en Dan Gardner zien hoe we een betere voorspeller worden. In de onderstaande tien geboden vatten Tetlock en Gardner samen hoe we informatie beter kunnen interpreteren en betere beslissingen kunnen nemen.

Triage
Verspil je tijd niet aan het voorspellen van het onvoorspelbare, maar focus op het voorspellen van het potentieel voorspelbare.

Deel schijnbaar onoplosbare problemen op in kleinere, oplosbare subproblemen
Splits je probleem op in weetbare en niet-weetbare onderdelen. Leg ie eigen onwetendheid bloot. Analyseer je aannames. Durf het verkeerd te hebben en gok zo goed je maar kunt. Breng denkfouten snel aan het licht. Er komen verrassend vaak opmerkelijk goede schattingen voort uit simpele aannames en gokwerk.

Vind het juiste evenwicht tussen het binnenaanzicht en het buitenaanzicht
Super voorspellers hebben de gewoonte de vraag eerst vanuit het buitenaanzicht te benaderen: Hoe vaak gebeuren soortgelijke zaken in soortgelijke gevallen?
Daarna is het van belang de op het buitenaanzicht gebaseerde verwachting af te wegen tegen op het binnenaanzicht gebaseerde kennis: Wat weten we van deze specifieke situatie? Want elke vraag is tot zekere hoogte uniek.

Vind het juiste evenwicht tussen overreageren en onderreageren op nieuw feitenmateriaal
Het updaten van overtuigingen is voor goed voorspellen wat poetsen en flossen is voor mondhygiëne. Het kan vervelend zijn en soms zelfs ongemakkelijk maar op de lange termijn betaalt het zich terug. Vaardig updaten vereist dat je subtiele signalen oppikt uit nieuwsstromen vol ruis en je voortdurend wapent tegen de wens die maar al te vaak de vader van de gedachte blijkt te zijn.

Zoek bij elk probleem naar de met elkaar strijdige krachten
Voor elk goed argument is er normaal gesproken een tegenargument dat ook op zijn minst moet worden overwogen.
Het samenvoegen tot een enkel beeld is een kunst. Hierop zijn geen simpele regels van toepassing.

Streef ernaar net zo veel gradaties van twijfel te onderscheiden als het probleem toelaat, maar niet meer.
Er zijn maar weinig zaken helemaal zeker of helemaal onmogelijk. ‘Misschien’ draagt weinig informatie over. Wie meer gradaties van onzekerheid kan onderscheiden zal een betere voorspeller worden. Net als bij poker heb je een voorsprong als je onderscheid kunt maken tussen 60/40 en 40/60 of zelfs 55/45 en 45/55. Het lijkt aanvankelijk onnatuurlijk om onderbuikgevoelens in getalsmatige waarschijnlijkheden te vertalen, maar het is wel mogelijk.

Vind het juiste evenwicht tussen te veel en te weinig zelfvertrouwen, tussen behoedzaamheid en besluitvaardigheid
Goede voorspellers slagen erin om de noodzaak stelling te nemen af te wegen tegen de noodzaak om hun mening te nuanceren. Ze beseffen dat van het ene extreme naar het andere gaan niet goed genoeg is.

Zoek de fouten achter je vergissingen, maar wees op je hoede voor terugkijkfouten
Zoek geen excuses voor je vergissingen en probeer ze niet te rechtvaardigen. Maak er gebruik van! Voer achteraf nietsontziend onderzoek uit. Waar ging ik precies de fout in? Maar bedenk: hoewel het vaker voorkomt dat mensen te weinig lering uit hun falen trekken en onvolkomenheden in hun oorspronkelijke aannames over het hoofd zien, kun je falen ook overdrijven. Een kleine inschattingsfout kan grote gevolgen hebben.
Niet elk succes betekent dat jouw redenering deugdelijk was. Misschien heb je geboft omdat je twee fouten had gemaakt die elkaar ophieven.

Breng het beste in anderen naar boven en laat anderen het beste in jou naar boven brengen
Leg je toe op perspectiefverwerving (argumenten van de andere kant zo goed begrijpen dat je die op een voor hen bevredigende manier kunt reproduceren), precisievragen (anderen helpen hun argumenten te verduidelijken zodat ze niet verkeerd worden begrepen) en constructieve confrontatie (het met de ander oneens zijn zonder onenigheid te krijgen.
Verstandige leiders weten hoe minimaal het verschil is tussen een hulpvaardige suggestie en pietluttig bemoeien, of tussen een rigide en een besluitvaardige groep, of tussen een zwalkende en een ruimdenkende.

Leer rijden door te doen
Net als je niet kunt leren fietsen door een handboek te lezen, kun je niet beter leren voorspellen door er alleen over te lezen. Wie wil leren, moet doen, met goede feedback die er geen twijfel over laat bestaan of je het bij het juiste eind hebt.

Behandel geboden niet als geboden
Voorspellen vereist een constante staat van helderheid en bewustzijn, zeker ook als je deze geboden volgt. Geen twee gevallen zijn ooit exact gelijk.
.

Hoe worden jouw voorspellingen beter?

.

.

Inspiratie 41:

Durf jij het verschil te maken?

.

In hun boek ‘Durf het verschil te maken; realistisch veranderen in organisaties’, laten Merlijn Ballieux en Guido van de Wiel zien dat verandering begint bij wat er al gaande is in een organisatie en hoe je daarbij aansluit. Ze dagen ons uit om te bouwen aan vertrouwen en het échte gesprek aan te gaan
In hun boek beschrijven Merlijn en Guido twee wegen van verandering: het veranderen ván de praktijk en veranderen ín de praktijk. Het eerste roept vaak veel weerstand op. Bij het tweede gaat het om werken met wat er al is. Het uitgangspunt hier is dat vele kleine veranderingen samen leiden tot een grote verandering.

Durf het verschil te maken door het verschil te organiseren
Veranderingen beginnen niet bij nul, maar wel altijd in het hier-en-nu. Naast het zichtbaar maken van wat al werkt, gaat het om het optillen en steunen van wat al bijna werkt en om het één voor één ontmantelen van wat niet werkt.
Bepaal hoe je verandering vorm gaat geven. Wat is nu realistisch? Heb je het lef om werkelijke stappen te zetten? Wat werkt? En wat werkt niet?

Vraag of vraagstuk?
De vraag waarmee iemand uit een organisatie bij je komt, is vaak deel van het probleem. Als iemand zegt dat er een taskforce nodig is voor een verandering, dan moet er blijkbaar iets doorbroken worden. Als iemand zegt dat medewerkers een training klantgerichtheid moeten volgen, dan zou het probleem zich dus daar bevinden en is het al uitgesloten dat het een leiderschapsvraagstuk is. In de gestelde vraag ligt vaak al een oplossingsrichting besloten.
Klopt deze oplossingsrichting wel? En wat wordt hier nu precies opgelost? Ga steeds na welk achterliggend vraagstuk nu eigenlijk op de voorgrond staat. Door het vraagstuk steeds als uitgangspunt te nemen, kun je werken aan wat er werkelijk nodig is.

Veranderen op papier
In veel organisaties staat een papieren werkelijkheid op de voorgrond. De ene na de andere vergadering wordt gevoerd door papieren documenten te bespreken. Hieruit volgen begrotingen op papier, de kwartaal- en halfjaarsrapportages, de jaarrekening en het jaarverslag. Ook veranderaars hebben de neiging om zo problemen op te lossen door de structuur van de organisatie aan te passen of door alleen te veranderen op papier.
Veranderen gaat niet over het ontwerpen van een groot plan maar om het aansluiten bij wat er al is zodat er een nieuwe beweging ontstaat.

Veranderen in de echte wereld
Wanneer je geen oog hebt voor de echte wereld, betekent dit vaak uitstel van verandering.
Wat op de ene plek werkt kan op de andere plek niet werken. Het is de kunst om oog te hebben voor de unieke context en deze te verbinden aan de vraagstukken die daar spelen. Zo kan iedereen in zijn eigen omgeving meteen aan de slag met verandering.

De volgende drie vragen zijn hierbij van belang:
Weet je echt wat er speelt?
Heb je zicht op de betekenis die mensen aan de verandering geven?
Welke structuur is op welke plek passend en helpend?

Het verschil maken is:
Je open stellen voor de echte wereld, aansluiten bij wat er al is, het optillen en steunen van wat er bijna werkt en ontmantelen wat niet werkt.
Het échte gesprek aangaan: Door durven vragen naar het vraagstuk achter de vraag.
Erop vertrouwen dat vele kleine veranderingen leiden tot een grote verandering.
..

Maak jij het verschil?

.

.

Inspiratie 42:

Ben jij op weg naar jouw bestemming?

.

Robin Sharma’s boek ‘The saint the surfer and the CEO: a remarkable story about living your heart’s desires’ biedt levenslessen die ons helpen onderstaande vragen aan het eind van ons leven positief te beantwoorden:

Heb ik wijs geleefd?
Lief gehad?
Waarde toegevoegd?

Sharma helpt je op weg.
Hieronder vind je enkele van zijn levenslessen:

Levenslessen
Onderzoek wat je voelt, denkt en doet.
Zie het leven als een school. Vraag jezelf af wat je kunt leren
van de dingen die op je pad komen.
Blijf jezelf trouw. Laat waar mogelijk zien wie je werkelijk bent,
en wat jou écht beweegt.
Ken en accepteer jouw schaduwkanten.
Word je bewust van de aannames en angsten die je beperken.
Door zelf te veranderen, verandert de wereld om je heen.
Ontwikkel je verder tot wie je werkelijk bent,
om meer te krijgen van het leven dat je wenst.
Verwonder je over het leven.
Laat los zodat er meer ruimte ontstaat voor nieuwe ervaringen.
Zorg goed voor jezelf, zodat je ook voor anderen kunt zorgen.
Bouw aan relaties
Zet je in voor iets groters dan jezelf.

Breng lessen in praktijk
Breng lessen in praktijk door dagelijks antwoorden te vinden
op de volgende vragen:

Waar ben ik dankbaar voor?
Wat kan ik vandaag leren, wie kan ik liefhebben en waar kan ik waarde toevoegen?
Wat kan ik vandaag voor een ander betekenen?

.

Ben jij op weg naar jóuw bestemming?

.

.

Inspiratie 43:

De moed gewoon gewóón te zijn

.

Waarom is het voor ons zo belangrijk ‘speciaal’ te zijn?

In hun boek ‘The courage to be disliked; How to free yourself, change your life and achieve real happiness’, bieden Ichiro Kishimi en Fumitake Koga handvatten bij het ontwikkelen van de moed te veranderen, en de belemmeringen los te laten die ons beletten daadwerkelijk gelukkig te zijn.

Wat is er mis met ‘speciaal’ zijn?
Als we streven naar perfectie. En we behalen onze beoogde doelen niet. Dan kan het verlangen naar een betere versie van onszelf omslaan in het idee gefaald te hebben. Dat staat ons geluk in de weg.

Hoe doe je dat; gewoon ‘gewoon’ zijn?
Zelf-acceptatie is een belangrijke eerste stap. Als het je lukt de moed op te brengen niet speciaal te hoeven zijn verandert daarmee direct jouw kijk op de wereld.
Je wordt verlost van de last van alles wat anders moet.
In plaats van voortdurend ergens naartoe te gáán kun je je richten op thuis zíjn.
Wat hiervoor nodig is jezelf het volgende te herinneren: ‘Dit is alles wat ik kan doen, en dat is meer dan genoeg!’
Verder vraagt het een andere kijk op het leven.
We zijn gewend ons leven te zien als een bergbeklimming. In dit beeld zijn we onderweg naar de top. We vereenvoudigen ons leven hiermee tot een lijn. Een lijn die start bij onze geboorte en eindigt op het moment van ons vertrek, onze dood. In dit beeld zijn we voortdurend onderweg.
Beschouw jouw leven niet als een lijn. Kijk naar het leven als een groep stippen. Het leven bestaat slechts uit een verzameling momenten. Er is alleen het hier en nu. Toekomst en verleden bestaan niet.
Als ons leven een lijn zou zijn dan is planning van het leven een optie. Aan een verzameling momenten hoef je geen richting te geven. Planning is zinloos.
Het enige wat je hoeft te doen is je leven te leven van moment tot moment. Geluk wordt dan niet het resultaat van een behaald doel, maar het bijproduct van er gewoon te mogen zijn.

.

Heb jij de moed gewoon gewóón te zijn?

.

.

Inspiratie 44:

Van doorzetter naar doorgever

.

Luister naar je leven. Zie het voor het peilloze mysterie dat het is.
Er is verveling en pijn maar ook opwinding en blijdschap:
voel, proef en ruik tot je de heilige, verborgen kern bereikt,
want uiteindelijk zijn alle momenten even belangrijk
en is het leven zelf het grootste voorrecht.

Frederick Buechner

In haar boek ‘Het nieuwe succes; een toekomst vol kracht, wijsheid en evenwicht’, roept Arianna Huffington op tot het  herdefiniëren wat het betekent succesvol te zijn.
Het meedogenloos najagen van geld en macht heeft geleid tot een epidemie van burn-outs en andere stress gerelateerde problemen. Ze stelt voor een nieuwe weg in te slaan. Ze doet hierbij de volgende suggesties:

Van doorzetter naar doorgever
Maak van kleine gebaren van vriendelijkheid en vrijgevigheid een gewoonte en let erop wat het effect ervan is op je denken, je emoties en je lichaam.
Maak in de loop van de dag echt contact met mensen die je normaal voorbij zou lopen zonder erbij na te denken: de caissière, de schoonmakers van je kantoor of hotel, de barista in de coffeeshop.
Je zult zien dat je meer tot leven komt en meer in het hier en nu.
Zet een vaardigheid of talent in, van koken of behangen tot boekhouden, om iemand te helpen. Dat is een mooie manier om van doorzetter te veranderen in doorgever en je meer verbonden te voelen met de wereld, en de overvloed in je eigen leven.

.

Ben jij een doorgever?
Wat geef je door?

.

.

Inspiratie 45:

De kunst van het loslaten

.

Als je de dingen laat schieten waar je eigenlijk helemaal niet om geeft, krijg je meer tijd voor de dingen waar je je wél druk om wilt maken.
Door eerst los te laten, ontstaat weer ruimte om te investeren in de dingen die er voor jou écht toe doen.

‘De edele kunst van not giving a f*ck; de tegendraadse aanpak voor een goed leven’,  geschreven door Mark Manson, helpt je om de kunst van het loslaten onder de knie te krijgen.

Om los te kunnen laten pleit Mark Manson voor het aangaan van de confrontatie met onze sterfelijkheid. Het helpt ons te ontdekken wat waardevol is:
Wat wil je nalaten? Als jij er straks niet meer bent, in welke zin is de wereld dan veranderd of verbeterd? Wat is jouw bijdrage geweest? Welke stempel heb je erop gedrukt? Wat is er door jouw toedoen gebeurd?

Mark Manson beschrijft onderstaande inspirerende perspectieven. Loslaten staat hierbij centraal:

Vind geluk door er niet naar op zoek te gaan
Problemen zijn een constante in het leven. Geluk ontstaat door het oplossen van problemen.
Loslaten van de zoektocht naar geluk kan je helpen gelukkig te zijn.

Luister naar jouw emoties maar neem ze niet te serieus
Emoties zijn onderdeel van de balans in ons leven, maar ze zijn niet de hele balans. Dat iets goed voelt, wil nog niet zeggen dat het ook goed is. Dat iets slecht voelt wil nog niet zeggen dat het ook slecht is. Emoties zijn signalen die ons in beweging zetten.

Geniet van middelmatigheid
We zijn allemaal voor het grootste deel middelmatige mensen. Maar het zijn de extremen die alle publiciteit krijgen. Deze constante stroom van onrealistische informatie wakkert onze gevoelens van onzekerheid aan.
Middelmatigheid klinkt misschien saai. Dat komt omdat het om allerlei normale zaken gaat: het plezier van een vriendschap, het creëren van iets, het helpen van iemand, het lezen van een goed boek. Maar misschien zijn ze wel normaal om een reden: omdat het de zaken zijn waar het in wezen om gaat.

Kies
Ook niet kiezen is een keuze

Besef dat je het meestal bij het verkeerde eind hebt
Verandering in je leven is alleen mogelijk door het bij het verkeerde eind te hebben en hier iets aan te doen.

Falen is de weg vooruit, iets doen is de enige maatstaf van succes.
Zeg ‘nee’ om in jouw ‘ja’s’ te kunnen investeren

.

Lukt het jou los te laten?
Wat kan jou daarbij helpen?

.

Oefening 1

Begin bij het begin

Verandering start bij het onderzoeken en accepteren van waar je nu bent.

In ‘Ontwerp je eigen leven; Hoe je het beste uit je leven en werk haalt’ beschrijven Bill Burnett en Dave Evans  vier gebieden die belangrijk zijn voor een betekenisvol leven: liefde, spel, werk en gezondheid.

Schrijf in een paar zinnen hoe het gaat op elk van de vier gebieden.
Is er een gebied waar je iets zou willen veranderen?
Kun jij invloed uitoefenen op hetgeen je zou willen veranderen?
Wat is een eerste stap die je kunt zetten in de richting van de verandering die je wenst?

.

.

Oefening 2

Hoe voeg jij de meeste waarde toe?

In zijn boek ‘Het clockwork effect; Creëer een bedrijf dat ook draait zonder jou’, laat Mike Michalowicz zien hoe je ‘minder doen in minder tijd’ in de praktijk uitvoert:

Maak het verschil!

Leg zes briefjes voor je neer; je kunt hier post-its voor gebruiken.
Schrijf op elk briefje één van de zes belangrijkste dingen die je doet.
Wat zijn alle dingen die je op één dag doet, in een week, een maand of een jaar? Wat zijn de zes dingen die er voor jou het meest toe doen? Houd het kort.

Bekijk deze zes activiteiten stuk voor stuk en kijk of dit inderdaad de zes belangrijkste dingen zijn die je doet.
Stel je nu voor dat je twee dingen nooit meer mag doen. Welke zijn dat? Leg ze op zij.
De vier overgebleven briefjes geven nu weer wat jij het belangrijkste vindt.
Haal er nog eentje weg. De afweging is precies hetzelfde. Één ding moet weg en komt nooit meer terug. Leg deze bij de twee andere briefjes die je opzij gelegd hebt.
Haal nog één van de drie overgebleven briefjes weg.
In de laatste stap heb je nog twee briefjes over.
In plaats van er één weg te halen, bepaal je op welke van de twee je alles wilt inzetten. Kies die ene taak die zo belangrijk voor je is dat hij nooit kan worden weggehaald. Dit is de taak die ten koste van alles moet worden veiliggesteld.

Maak het verschil door deze taak voorrang te geven op alle andere taken.

.

.

Oefening 3

Wordt beter in loslaten

Aan loslaten gaan twee andere stappen vooraf: Observeren en accepteren. Deze stappen kun je doorlopen op alle aspecten van het leven. Je kunt beginnen met het loslaten van negatieve gevoelens:

Als je een negatieve emotie ervaart; bijvoorbeeld een gevoel van angst, stress, verdriet of woede dan ervaar je dat als een sensatie in je lichaam. Als een spanning, druk of een verkramping.

Deze sensatie is onprettig, waardoor je iets probeert te doen om dit gevoel te laten verdwijnen. Je uit je gevoel door erover te praten of schrijven, je sluit je ervoor af, je duwt het weg of je zoekt afleiding in entertainment, lekker eten of andere bezigheden die fijne prikkels bezorgen.

Wat je meestal niet doet is dit negatieve gevoel simpelweg observeren.

Stel, je voelt angst. Voel dan wat dit betekent. Je ervaart een knoop in je buik, je hartslag is verhoogd, je spieren zijn gespannen. Breng je aandacht naar dit gevoel, naar die knoop in je buik. En houd je aandacht daar.

Nu je rustig naar dit gevoel kijkt, merk je dat het gewoon een sensatie is. We hebben de neiging om ervoor weg te rennen, terwijl het in werkelijkheid helemaal niet zo ondragelijk is als we denken. Ervaar het gevoel, laat de sensaties toe. Probeer niets te veranderen. Het enige wat je doet is observeren. Adem vervolgens een paar keer rustig in en ontspan. Het gevoel mag er zijn.

Wat je zult merken, is dat het gevoel vaak al binnen een minuut oplost en plaatsmaakt voor rust. Hoe harder we wegrennen voor onze gevoelens, hoe meer we tegen ze vechten, hoe sterker ze lijken te worden.
Door ze bewust te ervaren verliezen ze hun momentum en kun je ze loslaten.

Doe dit steeds weer opnieuw als je een naar gevoel ervaart.

  1. Observeer het gevoel zonder er iets aan te veranderen.
  2. Accepteer dat het gevoel er is en dat dit nu blijkbaar onderdeel is van jouw leven.
  3. Ontspan je lichaam zo volledig mogelijk, laat het gevoel toe en adem rustig in en uit.
  4. Merk hoe het gevoel haar kracht verliest en plaatsmaakt voor rust.

.

.

Inhoudsopgave,  volgende week volgt Deel 7 (1): En nu verder

0 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


..
.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s