En nu verder (1)

.

Introductie 

Een oude man en zijn zoon woonden in een verlaten fort op een helling.
Hun enige waardevolle bezit was een paard.

Op een dag liep het paard weg.
De buren kwamen langs om hun medeleven te betuigen.
‘Wat is dat toch erg!’ zeiden ze.‘Is dat zo?’ vroeg de man.

De volgende dag kwam het paard terug
en bracht een aantal wilde paarden mee.
De man en zijn zoon zetten ze allemaal binnen de omheining.
De buren kwamen haastig aanlopen.
Wat een geluk, zeiden ze
‘Is dat zo?’ Vroeg de man.

De volgende dag probeerde de zoon één van de wilde paarden te berijden.
Hij viel eraf en brak een been.
De buren kwamen aangesneld zodra ze het nieuws hoorden.
‘Wat erg’, zeiden ze.
‘Is dat zo?’, vroeg de man.

De dag erna kwam het leger langs,
de jonge mannen uit het dorp werden meegenomen
om te vechten in een verre veldslag.
Omdat hij zijn been brak
kon de zoon niet mee.

Verhaal uit de tao.

.

Het leven is een weg met onverwachte nieuwe wendingen.
Een pad van vallen en opstaan.
Steeds opnieuw volgende stappen zetten, nieuwe dingen proberen,
en kijken wat er dan gebeurt.

Deel 7 geeft je nog wat laatste handvatten om toch steeds weer opnieuw van wal te steken, en op koers te blijven.

.

.

Inspiratie 46:

Als veranderen moeilijk is

.

Veranderen is niet eenvoudig en vaak geven we op bij de eerste tegenslag.
Waar moeite met verandering persoonsgebonden lijkt, is het vaak ook een situatieprobleem. Om gedrag van mensen te veranderen moet je niet alleen hun omgeving beïnvloeden, maar ook hun hart en hoofd. Het probleem is dat hart en hoofd het vaak grondig met elkaar oneens zijn.

In hun boek ‘Switch; Durf te veranderen’, laten Chip Heath en Dan Heath zien hoe we met meer begrip van ons brein sneller veranderingen in ons gedrag kunnen realiseren.

Onze emotionele kant kunnen we zien als een Olifant, en onze rationele kant als de Berijder. Boven op de Olifant zittend houdt de Berijder de teugels in handen en lijkt hij de leider. Als de Berijder en de Olifant het oneens zijn over de te volgen richting heb je een probleem. De Berijder kan tijdelijk zijn zin krijgen. Hij kan hard genoeg aan de teugels trekken om de Olifant onder controle te krijgen (dat is wat je doet op wilskracht). De Berijder houdt dit niet lang vol, hij raakt uitgeput.
Of je nu een verandering wilt veroorzaken in je gezin, bij je vrijwilligerswerk, in je bedrijf of in de hele maatschappij, je bereikt het door drie dingen te laten gebeuren. Je stuurt de Berijder aan, motiveert de Olifant en effent het Pad.

Stuur de Berijder aan
Wat weerstand lijkt is vaak een gebrek aan duidelijkheid. Zoek lichtpuntjes op; onderzoek wat werkt en doe dat na. Geef duidelijke instructies, schrijf de cruciale acties voor. Denk niet aan het grote plaatje maar denk in het specifieke gedrag dat nodig is.
Wijs naar de eindbestemming. Verandering is makkelijker als je weet waar je heen gaat en waarom het de moeite waard is.

Motiveer de Olifant
Wat luiheid lijkt, is vaak oververmoeidheid. De Berijder kan niet lang op pure kracht de richting bepalen. Het is van belang dat je de emotionele kant van mensen erbij betrekt. Zorg dat hun Olifant in beweging komt en meewerkt.
Vind het gevoel. Iets weten is niet genoeg om verandering te veroorzaken. Laat de mensen iets voelen. Doe een beroep op identiteit. Breek de verandering in zulke kleine stukjes dat de Olifant er niet langer bang voor is.

Effen het Pad
Wat een persoonlijk probleem lijkt is vaak een situatieprobleem. Als je het Pad effent, maak je de verandering waarschijnlijker, ongeacht wat er met de Olifant en Berijder aan de hand is. Je effent het Pad door de omgeving aan te passen. Als een situatie verandert, verandert het gedrag. Cultiveer daarnaast gewoontes. Als gedrag een gewoonte is, belast het de Berijder niet.
Zoek naar manieren om gewoontes aan te moedigen.
Mobiliseer de troepen. Gedrag is besmettelijk. Help het te verspreiden.

Een lange reis begint bij een enkele stap, maar een enkele stap garandeert nog geen lange reis. Hoe zorg je dat je blijft voortstappen?
Het eerste wat je moet doen is die eerste stap erkennen en vieren. Iets wat je gedaan hebt, heeft gewerkt. Je hebt de Berijder aangestuurd, je hebt de Olifant gemotiveerd of je hebt het Pad geëffend. Je komt in beweging.
Als je beweging opmerkt, versterk die. Beloon elke stap in de richting van de eindbestemming.

.
Hoe verander jij?

Wat kun je doen, en hoe kun jij jezelf belonen, voor een stap in de richting van jouw bestemming?

.

.

Inspiratie 47:

Weg uit het doolhof

.

In zijn boek ‘Breek los uit het doolhof; zelf verandering creëren’, deelt Spencer Johnson zijn kennis over hoe je om kunt gaan met verandering. Verder vertelt hij hoe je zelf verandering kunt creëren.

Hieronder zijn de lessen van Spencer Johnson samengevat:

Wees je bewust van je opvattingen
Opvattingen zijn de gedachten waar je op vertrouwt. Deze gedachten kunnen je gevangen houden.

Geloof niet alles wat je denkt
‘Feiten’ zijn soms gewoon een zienswijze. Wij zien onze bedenksels te vaak voor feiten aan.

Laat los wat niet werkt
Meer doen van hetzelfde brengt geen verandering. Start een nieuwe zoektocht zonder oude bagage.

Kijk buiten het doolhof
Overweeg het onwaarschijnlijke, verken het onmogelijke.

Kies een nieuwe opvatting als de oude jou blokkeert
Gedachten waar je op vertrouwt kunnen helpend zijn maar kunnen je ook in de weg staan. Als dat zo is brengen nieuwe opvattingen uitkomst. Je gedachten veranderen betekent niet dat je jezelf daarmee verliest.

Er zijn geen grenzen aan wat je kunt geloven
Je kunt veel meer doen, ervaren en genieten dan je denkt.

.

Ben jij je bewust van jouw opvattingen?
Geloof je wat je denkt en kun je loslaten wat niet werkt?
Durf jij het onwaarschijnlijke te overwegen en het onmogelijke te verkennen?

.

.

Inspiratie 48:

Maatschappelijke impact

.
Wat hebben klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en plastic vervuiling met elkaar gemeen?
Het zijn allemaal gevolgen van het uit elkaar trekken van de domeinen ‘markt’, ‘maatschappij’ en ‘aarde’.
We hebben de markt véél belangrijker gemaakt dan de maatschappij en de planeet waarop we leven.
Langzaam komt hier verandering in. Consumenten leggen minder nadruk op kosten, gemak en gebruik. Ze baseren hun beslissingen steeds meer op hun behoefte om betekenis aan hun leven te geven.
Van een agrarische-, industriële- en kenniseconomie belanden we nu steeds meer in een betekeniseconomie.

In hun boek ‘Pioniers van de nieuwe welvaart: Drijfveren en dilemma’s van ondernemers in de betekeniseconomie’, delen Kees Klomp en Nadine Maarhuis de essentiële elementen van de betekeniseconomie.
Verder komen impactondernemers aan het woord over de lessen die ze in de praktijk leerden.

Betekeniseconomie
De betekeniseconomie draait niet om feel good-geluk maar om live good-geluk.
We willen het gevoel hebben dat ons leven ertoe doet, en daarin zoeken we bevestiging in onszelf, in onze directe omgeving en in de wijde wereld.
De drie pilaren van de betekeniseconomie zijn dan ook (de behoefte aan) persoonlijke groei, hechte relaties, en maatschappelijke impact.
De betekenisbehoefte van mensen heeft ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsvoering en waardecreatie voor organisaties. Bedrijven worden steeds meer ‘producent van ontwikkeling’ op persoonlijk, relationeel en/of maatschappelijk vlak.

Klomp en Maarhuis schetsen de onderstaande lessen uit de praktijk:

.

Lessen uit de praktijk

Woede kunnen omzetten in actie
Een beetje activstisch bloed hebben is niet verkeerd. Je moet alleen de juiste balans weten te vinden tussen breken en bouwen, tussen ageren en creëren, en tussen boos zijn en samenwerken.
Als je je constant op het hogere doelfocust, verlam je jezelf. Het is onmogelijk om in je eentje een sociaal of ecologisch probleem op te lossen. Het zijn de stappen van ons samen, die uiteindelijk de verandering in gang zetten.


Drijfveren combineren

Het gaat erom dat je er als betekenisvolle ondernemer voor zorgt dat je je op den duur zowel de veranderdrang als de ondernemersdrang eigen maakt. Zonder een bedrijfsmatige én een maatschappelijke drijfveer red je het op de lange termijn niet.

Verbinden van commerciële – met maatschappelijke doelstellingen
Als je een betekenisvol bedrijf runt, is het van levensbelang dat je zowel de maatschappelijke als de financiële ballen in de lucht houdt.

Groot denken en klein vieren
Als betekenisvolle ondernemer moet je het evenwicht zien te vinden tussen grote ambities en realistische verwachtingen, tussen onbezonnen aan de slag gaan en oeverloosblijven wikken en wegen, tussen omvangrijke doelen nastreven en tevreden zijn met elke stap in de juiste richting.
Het is de kunst om onverwachte wendingen te omarmen en daarmee zekerheden los te laten. Om af te durven wijken van je initiële plan. En om heel vaak in het diepe te springen.

.
Hoe draag jij bij aan de betekeniseconomie?
Wat is jouw maatschappelijke impact?

.

.

Inspiratie 49:

Wanneer deed jij voor het laatst iets voor het eerst?

.

‘Stel je voor dat de wereld geen tussenpersonen kende, geen uitgevers, geen bazen, geen personeelsmedewerkers, niemand om te zeggen wat je niet mag doen.
Als je in zo’n wereld zou leven, wat zou je dan doen?’

In zijn boek ‘Durf!’ (2011), nodigt Seth Godin ons uit om niet de gebaande paden te volgen maar zelf een nieuw pad te banen:

Aan ideeën alleen heb je niets
We hebben allemaal wel ideetjes, invallen of sterke vermoedens. Als je het idee voor jezelf houdt, dan ben je alleen in theorie bezig om iets te concretiseren. Je concept blijft een concept.
Op een bepaald moment is het belangrijk dat je aan de slag gaat. Je hebt dan feedback nodig of iets klopt of niet.

De voorwaarde om belangrijk werk te doen
Zorg voor regelmaat in je werk.
Kunst maken is moeilijk. Verkopen is moeilijk. Schrijven is moeilijk. Belangrijk werk doen is moeilijk.
Maak een planning voordat je begint. Zorg ervoor dat je geen uitvluchten zoekt zoals het checken van je mail als je geconfronteerd wordt met tegenslagen, blokkades of onrust.

Wat kun je beginnen?
Mensen zijn tot de merkwaardige conclusie gekomen dat als ze niet iets autonooms, wereldverbeterends of risicovols kunnen starten, ze dan maar nergens aan moeten beginnen. Op de een of andere manier hebben we ons wijsgemaakt dat een project om ertoe te doen, een (merk)naam moet hebben, met bijbehorend gebouw en een beursnotering.

.

Eigenlijk zijn medewerkers de aangewezen personen om iets te beginnen. De derde man van een vier personen tellend klantenserviceteam kan het doen. De receptioniste kan het doen: Loopt er iemand te hannesen met een dienblad in het cafetaria van het ziekenhuis? Je kunt opstaan, ernaartoe lopen en diegene helpen. Het is misschien niet je taak, misschien wordt het wel niet gewaardeerd, maar je kunt het wel doen.
Bestaat er een betere manier om een boze klant telefonisch te woord te staan? Je kunt het uitproberen en het daarna anderen leren.
Is er een piepend scharnier waar iedereen zich aan stoort in de kamer? Pak wat olie en los het op.

Dit zijn misschien open deuren, maar als het open deuren zijn, waarom doet niet iedereen het?

 
Wacht jij nog steeds op jouw routebeschrijving,
of ben je al aan de slag gegaan om er zelf een te maken?
.

Wat was de laatste keer dat jij iets voor het eerst deed?

.
.

.

Inhoudsopgave,  volgende week: …  Deel 7 (2): En nu verder

0 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


..
.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s