Faciliteren bij conflicten

Hoe krijg je deelnemers letterlijk en figuurlijk weer in beweging?

Mediation biedt hierbij uitkomst. Het gaat hierbij om bemiddeling op heel verschillende terreinen, zoals bij echtscheiding en omgang met kinderen, bij arbeidszaken, in het zakenleven, bij conflicten tussen buren, en met de overheid.

In hun ‘Handboek Mediation’ (2013), uitgegeven door Sdu Uitgevers, delen Alex Brenninkmeijer, Dick Bonenkamp, Karen van Oyen en Hugo Prein hun kennis over Mediation. Zij gebruiken de volgende definitie van mediation:
Een vorm van bemiddeling in conflicten waarbij de mediator de communicatie en onderhandelingen tussen de partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen.

Hieronder volgt een samenvatting van de verschillende fases in het mediationproces:
.

Voorbereiding
In de voorbereiding stel je de aard van het conflict vast en onderzoek je welke partijen hierbij betrokken zijn.
Verder ga je na of de deelnemers het conflict daadwerkelijk willen oplossen.
Om als mediator aan de slag te gaan is dat je je onpartijdigheid, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid in woord en daad kan laten blijken.

Na de voorbereiding bestaat mediation uit de openingsfase, exploratiefase, draai- en categorisatiefase, onderhandelingsfase en de besluitvormingsfase.
Hieronder komen de verschillende fasen aan bod:

Openingsfase
In de openingsfase vindt de kennismaking plaats, wordt het mediationproces verder toegelicht en wordt er gecheckt of de deelnemers echt tot een oplossing willen komen. Verder worden afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid van de in formatie die gedeeld wordt en wordt onderzocht wat partijen zelf kunnen beslissen.

Exploratiefase
In de exploratiefase vertellen de deelnemers hun versie van het conflict zodat het conflict in zijn volle breedte op tafel komt. De kern van het conflict wordt in deze fase nader onderzocht.
De fase wordt afgesloten met een inventarisatie van de aanwezige belangen, wensen en bedoelingen.

Draai- en categorisatiefase
Deze fase staat in het teken van bezinning en van wijziging en verruiming van perspectief.
Doel vormt het in kaart brengen van de belangen en het kiezen van een mogelijk onderhandelingsvolgorde.
Verder wordt beoogd om het perspectief van de deelnemers op zichzelf, elkaar en de totale problematiek te wijzigen, de deelnemers in elkaars schoenen te laten staan en in beweging te brengen.
In deze fase wordt het perspectief van het verleden naar de toekomst verschoven en wordt de problematiek tot overzichtelijke proporties terug gebracht.

Onderhandelingsfase
Voordat de onderhandeling kan starten moeten eerst opties gegenereerd worden.In deze fase bevordert de mediator dat deelnemers niet in hun oude onderhandelingspatroon of in hun oude perspectief terugvallen.
Als de deelnemers over alle belangen overeenstemming hebben bereikt of als vaststaat dat zij geen of slechts op onderdelen afspraken hebben kunnen maken, is de onderhandelingsfase geëindigd.

Besluitvormingsfase
In deze fase komen de deelnemers tot beslissingen, oplossingen en afspraken en zijn bereid deze afspraken op papier te zetten of te bevestigen aan elkaar.

Afsluiting
Mensen hebben de behoefte hun bijeenkomsten, onderhandelingen en conflicten af te ronden.
Hierbij past een afsluitingsritueel. Voorbeelden van afsluitingsrituelen zijn: handen schudden (Hoe ging dat ook alweer?), een kus geven, afstand doen van bepaalde voorwerpen (dossier verscheuren), voorwerpen uitwisselen (trouwringen), een aandenken kopen voor elkaar, gezamenlijk een afscheidsfeest organiseren, aansluitend een borrel drinken, samen uit eten gaan, leegruimen van een bureau, overdracht van een sleutel of een afscheidreceptie geven.

.

Wat doe jij om mensen weer in beweging te krijgen?

.


..
.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s