Tien misverstanden over invloed

Invloed kunnen uitoefenen is een belangrijke vaardigheid, of je nu betere deals sluit voor jezelf en anderen, of zinvolle verandering teweegbrengt in je gezin, de gemeenschap of de rest van de wereld.

In haar boek Invloed is je superkracht leert Zoe Chance je om creatief en zelfverzekerd te onderhandelen. Ze helpt je jouw overtuigingsvaardigheden verder te versterken.

Chance beschrijft in haar boek de volgende tien misverstanden over invloed:

Opdringerig is invloedrijk
Het tegengestelde is waar. Om invloedrijk te kunnen zijn moet je ook beïnvloedbaar zijn. Door mensen de ruimte te geven om ‘nee’ te zeggen, vergroot je de kans op een ‘ja’.

Als je de feiten begrijpt, neem je de juiste beslissingen
Menselijk gedrag is vaak nauwelijks de weerslag van ‘denkwerk’. Feiten zijn minder effectief dan we denken.

Mensen handelen op basis van hun normen en waarden en bewuste beslissingen
We willen allemaal handelen op basis van onze waarden en bewuste beslissingen, maar tussen bedoelingen en gedrag gaapt een enorme kloof. Mensen op andere gedachten brengen is niet hetzelfde als hun gedrag beïnvloeden.

Om invloedrijk te worden moet je mensen overhalen die weerstand bieden en onderwerpen aan je wil
Nee, het succes van je grootste idee is afhankelijk van enthousiaste bondgenoten. Je inspanningen om die mensen te vinden, te motiveren en kracht te geven legt veel meer gewicht in de schaal dan je pogingen om hun verzet te breken.

Een onderhandeling is een strijd
Bij een onderhandeling staan mensen niet tegenover elkaar, de meeste mensen willen gewoon met respect behandeld worden. Een ervaren onderhandelaar zal kiezen voor samenwerking; dat maakt deze succesvoller.

Als je om meer vraagt, vinden mensen je minder aardig
Wat ze van je vinden, hangt minder af van wát je vraagt dan van hóe je het vraagt. Als beide partijen blij zijn met de uitkomst, neemt de kans toe dat iedereen de afspraken nakomt.

Mensen met de meeste invloed krijgen alles van iedereen gedaan
Zo werkt het gelukkig niet. En dat is maar goed ook, zowel voor hen als voor jou.

Als je voldoende mensenkennis hebt, zie je een oplichterstruc al van mijlenver aankomen
Helaas kunnen mensen heel slecht leugens herkennen. De volgende rode vlaggen helpen om je niet te laten misleiden: Roes, urgentie, exclusiviteit, te mooi om waar te zijn, halve waarheden, magisch denken over geld, mensen die vastberaden ‘nee’ negeren, dan weer warm, dan weer koud en een vreemd voorgevoel.
Roes
Opwinding, euforie, angst, verwarring, saamhorigheid en vervoering bemoeilijken helder nadenken. De roes kan ons allen op elk moment slachtoffer maken, hoe slim we ook zijn.
Urgentie
Urgentie kan mensen in een irrationele toestand brengen. Urgentie komt voort uit de angst iets tekort te komen.
Exclusiviteit
Ook exclusiviteit refereert aan beperkte beschikbaarheid, het is een subtielere variant. Exclusiviteit belooft status en geeft een antwoord op de vraag: Ben ik het wel waard? Onzekerheid over status maakt ons bij uitstek vatbaar voor een beroep op exclusiviteit.
Te mooi om waar te zijn
Beweringen die te mooi zijn om waar te zijn, gaan vaak vergezeld van een list om het urgent te maken. Als je meer tijd had om na te denken, zou je de nadelen zien.
Halve waarheden
Leugens zijn duidelijke signalen dat er iets niet klopt. Maar ook bluf, misleiding, verkeerde voorstellingen van zaken en overdrijvingen zijn rode vlaggen. Mensen die achteloos met de feiten omgaan, zullen vermoedelijk ook achteloos omgaan met jou.
Magisch denken over geld
Geloof maakt je kwetsbaar voor mensen die uit eigenbelang handelen. Als je wordt uitgenodigd om afstand te doen van een flink geldbedrag, neem dan de tijd om na te denken en te onderzoeken of alles wel klopt.
Mensen die vastberaden ‘nee’ negeren
Als je iemands verzoek beantwoordt met een vastberaden ‘nee’, zou diegene je met rust moeten laten. Als hij blijft doorgaan, weet je dat jouw gevoelens hem koud laten.
Dan weer warm, dan weer koud
Het is psychologisch misbruik om iemand te behandelen met een mengeling van vriendelijkheid en wreedheid. Het is een giftige cocktail van hoop en angst: Als ik het ditmaal helemaal goed doe, komt misschien alles op zijn pootjes terecht.
Een vreemd voorgevoel
Een vreemd voorgevoel geeft ons de kans om veilig aan de situatie te ontkomen. Het is soms moeilijk om te bedenken of dat instinctieve interne alarm je waarschuwt tegen echt gevaar of dat je te maken hebt met een op vooroordelen gebaseerde angst.

Mensen luisteren niet naar mensen zoals jij
Misschien is er iets in jou dat zegt dat je om de aandacht van anderen te trekken extroverter zou moeten zijn, of ouder of jonger, of aantrekkelijker, hoger opgeleid, of dat je meer ervaring zou moeten hebben. Iedereen kan leren om zo te spreken dat anderen naar je luisteren, en zo te luisteren dat anderen tegen je willen spreken.

Je verdient het niet om macht of geld of liefde te hebben, of wat het ook is waar je naar verlangt
Invloed stroomt niet naar de mensen die het verdienen, maar naar mensen die invloed begrijpen en uitoefenen.

Als je bij wil dragen aan een zinvolle verandering is het belangrijk verantwoordelijkheid te nemen en te onderzoeken wat er voor deze verandering nodig is. De misverstanden over invloed, en de rode vlaggen die helpen focus te blijven houden en je niet te laten misleiden, hebben me geholpen meer zicht te krijgen op wat er nodig is om bij te dragen aan deze verandering.

Meer lezen? Volgende pagina
Bron foto: Sambulov Yevgeniy: Shutterstock.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s