Herken jouw bronnen

De volgende zeven pijlers vormen voor mij de basis voor talentontwikkeling: Toepassen van veranderkundige kennis, bewustzijn van de omgeving en inzicht in relaties, herkennen van bronnen, kennis van jouw gebruiksaanwijzing en dat van jouw brein, hanteren van een groei bevorderende mindset, bewustzijn van – en kiezen voor passende kernwaarden, regels en overtuigingen, en tenslotte leren leren, ontwikkelen en groeien. In deze bijdrage schenk ik aandacht aan het herkennen van jouw bronnen. Het Job Demands-Resources (JD-R) model neem ik hiervoor als uitgangspunt.

Het JD-R model is eind jaren negentig ontwikkeld door Arnold Bakker, Eva Demerouti en Wilmar Schaufeli (1999) en veronderstelt dat te hoge werkeisen (job demands) leiden tot stressreacties en ongezondheid, terwijl het beschikken over veel energiebronnen (job resources) leidt tot hogere motivatie en productiviteit. Aanvankelijk was er in dit model alleen plaats voor hulpbronnen uit de werkomgeving (energiebronnen). Later zijn ook persoonlijke hulpbronnen aan het model toegevoegd.

De energiebronnen op het werk bestaan uit steun van collega’s, steun van de leidinggevende, rolduidelijkheid, waardering en autonomie.

Energiebronnen op het werk

Steun van collega’s
Sociale steun van collega’s is een belangrijke energiebron die maakt dat mensen bevlogen zijn en beter om kunnen gaan met
werkeisen. Vriendelijke en behulpzame collega’s dragen bij aan welzijn en werkplezier.
Steun van leidinggevende
Waardering en steun faciliteert prestaties. Steun van een leidinggevende maakt dat een werknemer het werk als meer uitdagend en bevredigend ziet en zich meer betrokken voelt, met hoge toewijding als gevolg.
Rolduidelijkheid
Rolduidelijkheid gaat over de mate waarin jouw verantwoordelijkheden op je werk, de inhoud van je werk en je werkprocessen helder zijn. het is een belangrijke beïnvloeder van productiviteit, effectiviteit en efficiëntie binnen een organisatie.
Waardering
Gewaardeerd worden is respect, sympathie en erkenning krijgen. Waardering wordt op verschillende manieren getoond. Bijvoorbeeld door complimenten, vriendelijke woorden over wat je toevoegt, wat je kunt en wie je bent.
Autonomie
Autonoom zijn is een vorm van onafhankelijkheid, de mogelijkheid om zelfstandig te werk te gaan en eigen keuzes te maken. Autonomie wordt gezien als één van de belangrijkste eigenschappen van een baan die leidt tot motivatie en tevredenheid over het werk.

Naast de bronnen van energie op het werk zijn er ook verschillende persoonlijke hulpbronnen. Je kunt hierbij denken aan emotionele stabiliteit, optimisme, persoonlijke effectiviteit, feedback, hoop, veerkracht en zelfvertrouwen.

Persoonlijke hulpbronnen

Emotionele stabiliteit
Emotionele stabiliteit beschrijft de mate waarin mensen de neiging hebben om negatieve emoties te ervaren. Mensen die hoog scoren op dit kenmerk zijn over het algemeen relaxed, maken zich niet zo snel zorgen, zijn tegenslagen snel te boven en worden niet snel in verlegenheid gebracht. Emotioneel stabiele mensen zijn meestal kalm, staan sterk in hun schoenen en kunnen tegen een stootje. Er moet heel wat gebeuren willen zij gestrest of emotioneel raken. Mensen die laag scoren op emotionele stabiliteit maken zich vaak zorgen, zijn gevoelig voor mogelijke gevaren, snel geraakt, nerveus en angstig.
Optimisme
Optimistische personen veronderstellen dat positieve gebeurtenissen te wijten zijn aan interne, stabiele en globale oorzaken. Ze veronderstellen dat zij verantwoordelijk zijn voor de goede dingen die gebeuren in hun leven. Dit verhoogt hun zelfvertrouwen.
Negatieve gebeurtenissen zijn volgens deze mensen te wijten zijn aan externe, tijdelijke en situatie specifieke oorzaken. Op die manier nemen ze afstand van de slechte dingen die hen overkomen.
Persoonlijke effectiviteit
Persoonlijke effectiviteit verwijst naar de mate waarin iemand er vertrouwen in heeft dat hij of zij de
motivatie, cognitieve bronnen en vaardigheden bezit om een specifieke taak uit te kunnen voeren.
Feedback
Feedback heeft de belangrijke functie van het versterken van het positief gedrag en het verminderen van datgene wat niet gaat zoals het zou moeten gaan. Feedback is voordelig voor zowel organisaties en individuen aangezien het individuele prestaties verbetert. Feedback leidt, of door de bevrediging van basisbehoeften of door het bereiken van werkdoelen, tot positieve uitkomsten en bevlogenheid.
Hoop
Mensen die veel hoop hebben worden gemotiveerd door de mate waarin ze het gevoel hebben dat ze de capaciteiten hebben om alternatieven mogelijkheden te ontwikkelen voor het bereiken van hun doelen indien hun oorspronkelijke manier om het doel te bereiken geblokkeerd is. Uit onderzoek blijkt dat de mate waarin een leider hoop heeft, een positieve impact heeft op de financiële prestaties van zijn team, het werkplezier van de medewerkers en de mate van turnover.
Veerkracht
Veerkracht verwijst naar de capaciteit om te herstellen van falen, tegenspoed, onzekerheid en grote uitdagingen. Veerkrachtige personen kunnen groeien wanneer ze geconfronteerd worden met moeilijkheden. Hun weerbaarheid zorgt ervoor dat ze een prestatieniveau halen dat hoger ligt dan voordat men geconfronteerd werd met problemen. Daarnaast zorgt het ervoor dat ze waarde vinden in hun leven.
Zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen is het vertrouwen dat je in jezelf hebt. Het is een realistische kijk op je eigen kunnen; het vertrouwen dat je zelf taken en hindernissen aankunt.

In de ontwikkeling van jouw talent is het belangrijk jouw energiebronnen en persoonlijke hulpbronnen te herkennen. Weet waar je vandaan komt, waar je nu staat en door welke bronnen je gevoed wordt.


Bron JD-R model: Bakker, A.B., Schaufeli, W.B. & Demerouti, E. (1999).
Bron foto: Krasula: Shutterstock.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s